studia na PG

Politechnika Gdańska oferuje swoim studentom i studentkom możliwość odbycia części studiów na wybranej uczelni zagranicznej


Program Erasmus+

Co roku z możliwości odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ korzysta kilkuset studentów Politechniki Gdańskiej. Minimalny czas trwania wyjazdu to 60 dni, maksymalny 12 miesięcy. Wyjechać można do jednego z krajów Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Serbii, Turcji i Macedonii Północnej.

Każdemu studentowi przysługuje stypendium na wyjazd w wysokości od 450 euro do 550 euro miesięcznie (w zależności od kraju, do którego się wyjeżdża). Studenci ze specjalnymi potrzebami (np. studenci z niepełnosprawnością lub w trudniej sytuacji finansowej) mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie.

Ze stypendium student pokrywa koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia itd. Na studia w ramach programu Erasmus+ można wyjechać już na drugim roku studiów I stopnia.