Inne oferty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inne oferty

W ramach programów i projektów mobilnościowych oraz dzięki uczestnictwu Politechniki Gdańskiej w licznych organizacjach międzynarodowych, takich jak ENHANCE Alliance czy CESAER, studenci i studentki mają możliwość udziału w zagranicznych szkołach letnich i zimowych, kursach, seminariach, konkursach oraz innych inicjatywach.