Inne oferty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inne oferty

W ramach programów i projektów mobilnościowych oraz dzięki uczestnictwu Politechniki Gdańskiej w licznych organizacjach międzynarodowych studenci i studentki mają możliwość udziału w zagranicznych szkołach letnich i zimowych, kursach, seminariach oraz innych wydarzeniach.