Erasmus + | Politechnika Gdańska

Treść strony

Erasmus +

Erasmus + Logo

Internacjonalizacja uczelni jest jednym z kluczowych elementów strategii Politechniki Gdańskiej (PG). W celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania oraz prowadzonych badań, PG współpracuje z instytucjami z całego świata. Mając na uwadze olbrzymie znaczenie wpływu otoczenia międzynarodowego na poziom kształcenia, PG oferuje szeroką gamę kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim oraz prowadzi działania sprzyjające internacjonalizacji "w domu" poprzez przyjmowanie studentów międzynarodowych oraz studentów wymiany, zwłaszcza w ramach Programu Erasmus.

Na lata 2014-2020, czyli na czas trwania programu Erasmus+ Komisja Europejska przyznała PG Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (tzw. ECHE - Erasmus Charter for Higher Education). Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na wymianę studentów i nauczycieli akademickich a także na praktyki studenckie oraz szkolenia pracowników, w tym administracji.

ECHE przyznana Politechnice Gdańskiej