Studenci, w ramach realizowanego na Politechnice Gdańskiej programu Erasmus+, mają możliwość odbycia części studiów na zagranicznych uczelniach oraz zdobycia doświadczenie zawodowego w trakcie praktyk w zagranicznych ośrodkach. 


Dlaczego warto skorzystać z możliwości wyjazdu na studia/praktyki w ramach Programu Erasmus+?
  • studiując za granicą w ramach programu Erasmus+, możesz poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe oraz zdobyć umiejętności miękkie, które są wysoko cenione przez przyszłych pracodawców,
  • możesz także połączyć okres studiów za granicą z odbyciem stażu w celu zdobycia doświadczenia zawodowego – zawsze ważnego przy starcie na rynku pracy,
  • możliwości studiowania za granicą są dostępne dla studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz doktorantów, 
  • dostęp do Erasmus+ Online Linguistic Support pomoże Ci nauczyć się języka używanego na studiach, 
  • studenci z problemami fizycznymi, psychicznymi lub zdrowotnymi mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd. 

Erasmus Days

Co roku pod koniec listopada Dział Współpracy Międzynarodowej we współpracy z wydziałami organizuje Erasmus Days - cykl spotkań informacyjnych, w trakcie których można dowiedzieć się więcej o tym, co zrobić, aby wyjechać na zagraniczne studia i praktyki. Informację o tym, kiedy odbędą się najbliższe Erasmus Days można znaleźć w "Aktualnościach" na stronie DWM oraz na stronach poszczególnych wydziałów (informacja jest publikowana zazwyczaj na początku listopada). 


Erasmus Student Network Gdańsk

Od 2001 roku na Politechnice Gdańskiej działa organizacja studencka - Erasmus Student Network Gdańsk (która jest częścią europejskiego stowarzyszenia Erasmus Student Network). Studenci z ESN Gdańska pomagą studentom zagranicznym, którzy przyjeżdżają na PG, ale również tym, którzy chcą wyjechać na zagraniczne studia czy praktyki. 


Kto koordynuje program Erasmus+ na PG?

Koordynatorem programu Erasmus+ na Politechnice Gdańskiej jest Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM). Funkcję Koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ pełni Maria Doerffer z DWM. Każdy wydział ma również swojego koordynatora wydziałowego. Dodatkowo, na PG działa również stowarzyszenie studentów Erasmus Student Network.