praktyki studentów PG

Studenci i studentki (i w niektórych przypadkach również absolwenci) Politechniki Gdańskiej mają możliwość odbycia praktyk za granicą. 


Program Erasmus+

Dzięki Programowi Erasmus+ studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe i wyruszyć za granicę na praktyki i staże na każdym poziomie studiów. Minimalny czas trwania wyjazdu to 60 dni, maksymalny 12 miesięcy. Wyjechać można do jednego z krajów Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Serbii, Turcji i Macedonii Północnej.

Każdemu studentowi przysługuje stypendium na wyjazd w wysokości od 600 euro do 700 euro miesięcznie (w zależności od kraju, do którego się wyjeżdża). Studenci ze specjalnymi potrzebami (np. studenci z niepełnosprawnością lub w trudniej sytuacji finansowej) mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie. Ze stypendium student pokrywa koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia itd.

Na praktyki w ramach programu Erasmus+ można wyjechać już na drugim roku studiów I stopnia lub jako absolwent studiów I lub II stopnia (przy czym podanie o wyjazd na praktyki musi być złożone przed obroną; same praktyki muszą być zrealizowane w ciągu roku od obrony). 


Gdzie szukać ofert praktyk zagranicznych?
  • na stronie ErasmusIntern,
  • na stronie Biura Karier PG,
  • na stronie stowarzyszenia studenckiego IAESTE,
  • na stronach poszczególnych wydziałów (warto śledzić podstrony "Dla studentów" oraz "Aktualności"),
  • studenci mogą też bezpośrednio zgłaszać się do firm/organizacji, w których chcą odbyć praktyki z pytaniem, czy dany podmiot ich przyjmie. 

Ważna informacja: nie na każde praktyki zagraniczne można uzyskać stypendium z programu Erasmus+. Studenci, którzy chcą się upewnić, czy na dane praktyki dostaną dofinansowanie z programu Erasmus+ powinni skontaktować się w tej sprawie z Działem Współpracy Międzynarodowej lub z koordynatorem programu na swoim wydziale.