Praktyki i staże | Politechnika Gdańska

Treść strony

Praktyki i staże

praktyki studentów PG

Studenci Politechniki Gdańskiej mają możliwość skorzystania z praktyk zagranicznych korzystając z:

PRAKTYKI ERASMUS + dla wszystkich studentów

Dzięki Programowi Erasmus+ studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe i wyruszyć za granicę na praktyki i staże na każdym poziomie studiów. Staż taki mogą również odbyć absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia.

Podczas stażu za granicą w ramach Erasmusa+ studenci mogą nie tylko poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, ale także zdobyć tzw. soft skills, które są bardzo cenione przez pracodawców, oraz wykształcić w sobie zmysł przedsiębiorczości.

Odbywane praktyki można połączyć z okresem studiów za granicą w ramach programu Erasmus +.

System wsparcia językowego online Erasmus+ pomoże studentom nauczyć się języka potrzebnego podczas stażu.

STAŻE BioLab 2022-2023 dla studentów studiów magisterskich lub doktoranckich.

Trwa nabór wniosków do programu BioLab 2022-2023. To program umożliwiający odbycie rocznego staży dla studentów nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, chemia, fizyka itp.) w Stanach Zjednoczonych.