Jak złożyć wniosek? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Jak złożyć wniosek?

Zanim zawnioskujesz

 1. Zweryfikuj swoje dane kontaktowe w MojaPG, w szczególności numer telefonu i adres korespondencyjny. 
 2. Zweryfikuj numer konta bankowego (musisz być właścicielem/współwłaścicielem podanego konta).
 3. Przeczytaj Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

Pamiętaj! Składając wniosek oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej.


Procedura wnioskowania

 1. Wejdź na MojaPG -> Student -> Stypendia -> Wnioskuj o świadczenie.
 2. Wybierz proces dotyczący świadczenia, o które chcesz zawnioskować.
 3. Wypełnij wniosek i sprawdź wszystkie dane. Nie załączaj dokumentów - w systemie MojaPG nie jest to możliwe.
 4. Kliknij "wyślij".
 5. Potwierdź sposób wysyłki wniosku: wysyłka elektroniczna lub papierowa. Dalsza procedura zależy od wybranej metody wysyłki.

W sposób elektroniczny można zawnioskować tylko o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Na stronie Helpdesk PG dostępna jest instrukcja obrazkowa całej procedury wnioskowania.

Zobacz instrukcję wnioskowania

Elektroniczne dostarczenie wniosku

Aby elektronicznie dostarczyć wiosek, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.

 1. Wejdź na MojaPG -> Student -> Stypendia -> Moje wnioski.
 2. Odszukaj wysłany wniosek w tabeli.
 3. Pobierz plik w formacie .xml.
 4. Wejdź na skrzynkę GOV (ePUAP).
 5. Zaloguj się.
 6. Kliknij "Wyślij pismo".
 7. Wyszukując odbiorcę wybierz: "POLITECHNIKA GDAŃSKA (80-233 GDAŃSK, WOJ. POMORSKIE)".
 8. W sekcji załączników dołącz pobrany wcześniej plik .xml oraz inne dokumenty, takie jak zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia zgłaszane do stypendium rektora, czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 9. Podpisz wygenerowany dokument podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Studentom zagranicznym sugerujemy dostarczenie wniosku w wersji papierowej. Pomimo posiadanego numeru PESEL i profilu zaufanego spotkaliśmy się już wielokrotnie z trudnościami systemowymi w dostarczeniu wniosku.

Zobacz instrukcję elektronicznego dostarczenia wniosku

Papierowe dostarczenie wniosku
 1. Wejdź na MojaPG -> Student -> Stypendia -> Moje wnioski.
 2. Odszukaj wysłany wniosek w tabeli.
 3. Pobierz plik w formacie .pdf.
 4. Wydrukuj i podpisz wniosek.
 5. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów.
 6. Dostarcz komplet dokumentów w białej, niepodpisanej teczce do Komisji Stypendialnej jedną z wybranych metod:
  - osobiście w biurze Komisji Stypendialnej (budynek Bratniak, p. 205, 204) w trakcie trwania dyżurów
  - wrzucając do skrzyni podawczej na 1 piętrze budynku Bratniak w godzinach otwarcia kampusu (wrzutki są opróżniane rano ok. godz. 8 - datą złożenia wniosku jest data dnia poprzedniego);
  - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego dostawcy usług pocztowych na adres:
  Komisja Stypendialna
  Politechnika Gdańska
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk

Zobacz instrukcję papierowego dostarczenia wniosku

Poczta Polska jest "operatorem wyznaczonym", a to oznacza, że data dostarczenia wniosku = data stempla pocztowego.
W przypadku wysłania za pośrednictwem innego operatora (inPost, DHL, UPS etc.) data dostarczenia wniosku = data wpłynięcia na Uczelnię. 

Dokumenty, które nie tracą ważności, takie jak akty urodzenia, aktualne wyroki sądu, wystarczy złożyć do KS w oryginale (lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) tylko raz w trakcie studiów, chyba że członek Komisji wyraźnie o to poprosi. Dotyczy to dokumentów składanych od roku akademickiego 2019/2020. We wniosku należy zawrzeć jedynie adnotację nt. wniosku i semestru, w którym były składane dane oryginały.