„Kadra 5.0. Rozwój kompetencji nauczycieli i doktorantów” – nowy projekt realizowany przez PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-23

„Kadra 5.0. Rozwój kompetencji nauczycieli i doktorantów” – nowy projekt realizowany przez PG

photo

Politechnika Gdańska uzyskała blisko 1,7 mln złotych dofinansowania na realizację kolejnego projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Tym razem celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji kadry dydaktycznej oraz doktorantów PG, którzy będą mieli możliwość zwiększenia swoich kompetencji w zakresie dydaktyki, umiejętności cyfrowych oraz zielonej transformacji.

W ramach realizacji projektu Kadra 5.0 zostanie zrealizowanych:

  • 28 tematów szkoleń dotyczących kompetencji dydaktycznych i cyfrowych
  • 6 tematów warsztatów i szkoleń dotyczących zielonej transformacji
  • 3 moduły szkoleń z języka angielskiego potrzebnego do prowadzenia zajęć w języku angielskim
  • 3 kursy specjalistyczne dla pracowników Centrum Języków Obcych.

W projekcie zaplanowano również działania, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej zaangażowanej w kształcenie w Szkole Doktorskiej PG. Wsparcie będzie zrealizowane w formie szkoleń, które swoimi treściami obejmą aspekty związane z kształceniem młodej kadry w ramach szkoły doktorskiej oraz umiędzynarodowienia i etyki prowadzenia badań. Kadra dydaktyczna będzie miała również możliwość udziału w szkoleniach w wiodących ośrodkach naukowych.

Ponadto w ramach projektu wdrożony zostanie systemu wsparcia tutoringowego, u którego podstaw leży indywidualizacja i personalizacja kształcenia. Dzięki programowi tutoringu biorący w nim udział nauczyciele akademiccy oraz doktoranci poznają narzędzia, metody i zdobędą umiejętności ich praktycznego wykorzystania, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne rozpoznanie potencjału podopiecznych, odkrywanie i wzmacnianie ich mocnych stron i talentów, towarzyszenie im w rozwoju oraz poczucie sensu i satysfakcji z pracy dydaktycznej.

Kolejnym ważnym działaniem zaplanowanym w projekcie, które umożliwi nauczycielom akademickim prowadzić efektywnie proces nauczania, będzie opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego wspierania studentów w kształtowaniu postaw proaktywnych i umiejętności uczenia się. 

Projekt będzie realizowany w okresie 01.2024-10.2025 r. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju. Wartość projektu to 1 744 904,11 zł, w tym kwota dofinansowania 1 692 504,11 zł.

Wniosek o dofinansowanie przygotowali pracownicy Centrum Analiz Strategicznych we współpracy z wybranymi Wydziałami, Centrum Nowoczesnej Edukacji oraz Centrum Języków Obcych.

Więcej informacji dot. projektu

Kontakt

mgr Patryk Żyła
Koordynator organizacyjny projektu
tel.: +48 58 348 67 81
e-mail: patryk.zyla@pg.edu.pl

191 wyświetleń