Możliwości dokonywania zmian w realizacji przez doktoranta Programu Kształcenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Możliwości dokonywania zmian w realizacji przez doktoranta Programu Kształcenia

Skorzystaj z eDokumentu (w aplikacji STUDENT) o nazwie "Wniosek ws. zmian w realizacji przez doktoranta Programu Kształcenia", by zawnioskować o:

  • przeniesienie (zaliczenia) przedmiotu na kolejny semestr/rok
  • dopisanie do programu (zaliczenia) przedmiotu z innej dyscypliny
  • dopisanie do programu (zaliczenia) szkoły letniej/zimowej
  • zastąpienie przedmiotu innym przedmiotem
  • zwolnienie z udziału w zajęciach z przedmiotu
  • przeniesienie do innej grupy zajęciowej w ramach zajęć soft skills

Wniosek w elektronicznej postaci, po uzasadnieniu i złożeniu podpisu doktoranta trafi do: promotora -> Biura Szkoły Doktorskiej -> Koordynatora dyscypliny -> Z-cy dyrektora szkoły doktorskiej ds. kształcenia.

Monitorowanie elektronicznej drogi eDokumentu leży po stronie doktoranta.