sterta książek

Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej

W Szkole Doktorskiej kształcenie prowadzone jest w 14 dyscyplinach i odbywa się w całości w języku angielskim.

Więcej informacji

Dwoje ludzi nad komputerem

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa to jedyna taka jednostka w kraju. Stopień naukowy doktora uzyskany w wyniku realizacji doktoratu wdrożeniowego jest identyczny ze stopniem uzyskiwanym przez słuchaczy studium doktoranckiego.

Więcej informacji