Szkoły Doktorskie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Szkoły Doktorskie

sterta książek

Szkoła doktorska

W szkole doktorskiej kształcenie prowadzone jest w 13 dyscyplinach i odbywa się w całości w języku angielskim.

Więcej informacji

Dwoje ludzi nad komputerem

Szkoła doktorska wdrożeniowa

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa to jedyna taka jednostka w kraju. Stopień naukowy doktora uzyskany w wyniku realizacji doktoratu wdrożeniowego jest identyczny ze stopniem uzyskiwanym przez słuchaczy studium doktoranckiego.

Więcej informacji