#projekty-komunikaty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje dotyczące komunikatów 

Przepisy RODO w kontekście projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

pg

Centrum Zarządzania Projektami – we współpracy z Inspektorem Danych Osobowych PG – przygotowało nowy przewodnik dotyczący przepisów RODO w kontekście przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Dokument zawiera przegląd najważniejszych zagadnień na temat przetwarzania i ochrony danych w realizowanych na PG projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na stronie CZP.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu networkingowym UnILiON

aaa

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu networkingowym UnILiON, które odbędzie się online w poniedziałek 15 kwietnia w godzinach 9.30-12.00 

Spotkanie zostanie poświęcone tematyce konkursowej klastra 5 – Klimat, Energia i Transport programu HORYZONT EUROPA w obszarach:

 destynacja 2.

Raporty roczne składane do NCN

ncn

Centrum Zarządzania Projektami przypomina o obowiązku składania raportów rocznych z realizowanych projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki do 31.03.2024 r.

Raporty należy przesłać do weryfikacji pracowników CZP do 15.03.2024 r.

Informacji w Centrum Zarządzania Projektami udzielają: Anita WiśniewskaKatarzyna BisewskaKaja Kalinowska.

Premia na Horyzoncie - wypłacanie dodatków do wynagrodzeń w okresie realizacji projektu Horyzont 2020

u1

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że po wprowadzeniu Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej dodatki do wynagrodzeń stanowią cześć wynagrodzenia, w związku z tym, zgodnie z Prawem Pracy okres przyznania dodatku do wynagrodzenia finansowanego z przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie musi być tożsamy z okresem realizacji powiązanego projektu programu Horyzont 2020.

Spotkania informacyjne i szkolenia online dla wnioskodawców w 2024 roku w NCN

aaa

W imieniu Narodowego Centrum Nauki zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych online, które będą prowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN w roku 2024. Spotkania przeznaczone są dla naukowców i doktorantów planujących składać wnioski w konkursach grantowych NCN.

Szkolenie „Konsorcjum projektowe w Horyzoncie Europa”

aaa

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy na szkolenie, które będzie nawiązywało do tematu budowania konsorcjum projektowego w programie Ramowym Horyzont Europa (HE). Większość projektów realizowana jest w konsorcjach międzynarodowych, dlatego jest to jeden z kluczowych elementów w przygotowaniu wniosku.

Informacja o sposobie obliczania stawki wynagrodzenia w projektach programu Horyzont Europa

he

Uprzejmie informujemy, że został przyjęty na Politechnice Gdańskiej sposób obliczania stawki wynagrodzenia w projektach finansowanych ze środków programu ramowego Horyzont Europa, rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dokumentach załączonych poniżej:

Subskrybuj #projekty-komunikaty