#projekty-ogloszenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ogłoszenia pojawiajające się na głównej stronie Działu Projektów

Granty interwencyjne 2024 NAWA

gi

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu Granty interwencyjne 2024.

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. 

PROM – nabór wniosków NAWA

pg

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu PROM – krótkookresowa wymiana akademicka, który umożliwia studentom i pracownikom uczelni zdobycie wiedzy i umiejętności w środowisku międzynarodowym.

Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych naborów realizowanych ze środków PO WER. Nowością jest możliwość oferowania stypendiów również dla studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Warunki uczestnictwa w programie:

Przepisy RODO w kontekście projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

pg

Centrum Zarządzania Projektami – we współpracy z Inspektorem Danych Osobowych PG – przygotowało nowy przewodnik dotyczący przepisów RODO w kontekście przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Dokument zawiera przegląd najważniejszych zagadnień na temat przetwarzania i ochrony danych w realizowanych na PG projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na stronie CZP.

Konkurs PRELUDIUM 23 NCN

ncn

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.

Subskrybuj #projekty-ogloszenia