#projekty-ogloszenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ogłoszenia pojawiajające się na głównej stronie Działu Projektów

Spotkanie informacyjne pn. „Współpraca polsko-niemiecka w ramach INNOGLOBO”

ncbr

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w wydarzeniu pt.: „Współpraca polsko-niemiecka w ramach INNOGLOBO”, zorganizowanym przez niemiecką agencję AiF Projekt GmbH.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2023 o godz.: 10:00 w formule online (za pośrednictwem platformy Webex).

Konkurs: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) w ramach FENG

fnp

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) to program dla wybitnych naukowców z Polski lub z zagranicy, którzy chcą stworzyć w Polsce centrum doskonałości będące rozpoznawalnym ośrodkiem w swojej dziedzinie na świecie. Program umożliwia uruchomienie w Polsce nowych (lub rozwój już istniejących) centrów naukowych o międzynarodowym znaczeniu we współpracy z ośrodkiem zagranicznym i rozwój współpracy z partnerami gospodarczymi.

II Forum Działów Projektów Uczelni Technicznych

123

W dniach 25-26 maja 2023 roku na Politechnice Wrocławskiej zostało zorganizowane
II Forum Działów Projektów Uczelni Technicznych. Głównym celem spotkania było dopracowanie zawiązującego się formalnego porozumienia o współpracy Działów Projektów Uczelni Technicznych, którego podpisanie zaplanowano podczas konferencji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na początku czerwca br.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 21 uczelni z całej Polski.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Słowacją - nabór wniosków NAWA 2023

aaa

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Eureka

aaa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach inicjatywy Eureka, mającej na celu zwiększenie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Subskrybuj #projekty-ogloszenia