Politechnika Gdańska w latach 1945-1989 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Politechnika Gdańska w latach 1945-1989

autor: Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG

Pierwsze lata

Fasada

Już w styczniu 1945 r. rozpoczęto przygotowania do przejęcia politechniki.

Czytaj dalej ►


Odbudowa

Floriański i ekipa

Uczelnia w znacznej części była zniszczona. Najbardziej ucierpiał gmach główny – 60 proc. jego kubatury uległo zniszczeniu.

Czytaj dalej ►


Rozbudowa uczelni

 

budowa instytutu okrętowego

Rozbudowa uczelni stała się konieczna wraz z wzrostem liczby studentów. Pod koniec lat czterdziestych oddano do użytku Laboratorium Wysokich Napięć i Przyrządów Rozdzielczych.

Czytaj dalej ►


Byli studenci Polacy

prof. Bukowski

Choć tradycje, do których nawiązywała Politechnika Gdańska związane były głównie z kadrą profesorską przybywającą z politechniki lwowskiej i warszawskiej, duże znaczenie miała kadra związana z uczelnią w okresie przedwojennym.

Czytaj dalej ►


Związki z gospodarką

prof. Doerffer w stoczni

Politechnika wywarła ogromny wpływ na odbudowę i rozwój Gdańska i regionu. Wydz. Budowy Okrętów działał na rzecz okrętownictwa, żeglarstwa i rybołówstwa, a pozostałe wydziały – budownictwa i architektury, mechaniki, chemii i energetyki. 

Czytaj dalej ►


Okresy trudne

protest studentów

W historii Politechniki Gdańskiej były okresy trudne związane z czynnym zaangażowaniem pracowników i studentów w sprawy społeczno-polityczne kraju, a także w działalność opozycyjną w latach 1945-1989.

Czytaj dalej ►


Zmiany organizacyjne 

budowa instytutu okrętowego

Rozwój uczelni wymagał wielu zmian organizacyjnych. Obok wydziałów powołanych w 1945 r., utworzono Wydz. Inżynierii Rolnej, przekształcony w Wydz. Agrotechniczny (zlikwidowany w 1952).

Czytaj dalej ►


Studenci

zespół muzyczny

Na początku było 1647 studentów. Ich liczba zaczęła szybko wzrastać. W 1956 r. studentów było 6752. Jednak w okresie kryzysów społeczno-politycznych oraz w związku z sytuacją absolwentów na rynku pracy ich liczba malała.

Czytaj dalej ►