Zarys historii Politechniki Gdańskiej do 1945 r. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zarys historii Politechniki Gdańskiej do 1945 r.

 autor: Dr inż. Andrzej Januszajtis

Początki

uczelnia

Gmachy uczelni były nie tylko wybitnymi okazami architektury, lecz cechowało je także nowoczesne, światowej klasy wyposażenie.

czytaj dalej ►


Budynki

carsten_small

Gmachy uczelni były nie tylko wybitnymi okazami architektury, lecz cechowało je także nowoczesne, światowej klasy wyposażenie.

czytaj dalej ►


Organizacja

auditorium maximum

Działalność uczelni, posiadającej pełne prawa akademickie, koncentrowała się wokół sześciu wydziałów i podlegała władzom Prus Zachodnich. 

czytaj dalej ►


Kadra

Prof. Hans von Magoldt (1854-1925), pierwszy rektor uczelni.

Wraz z powstaniem politechniki zatrudniono wielu wybitnych profesorów, w tym jej architekta. Stanowisko pierwszego rektora objął Hans von Mangoldt. 

czytaj dalej ►


Studenci

Czytelnia TH

Z każdym rokiem liczba studentów sukcesywnie wzrastała, a największym zainteresowaniem cieszył się Wydział Budownictwa. Dostęp do uczelni dla cudzoziemców był ograniczany. Polacy stanowili niewielką część studiujących.

czytaj dalej ►


Okres I wojny światowej

sala fizyki 1904 roku

Mimo spadku liczby studentów i dostosowania niektórych pomieszczeń do realiów wojennych, uczelnia nie zaprzestała działalności dydaktycznej. 

czytaj dalej ►


Okres powojenny

Polski Dom Akademicki

Po wojnie narodził się problem przynależności państwowej Politechniki, którą ostatecznie przyznano Wolnemu Miastu Gdańsk. Był to także czas zmian organizacyjnych na uczelni. 

czytaj dalej ►


Rozbudowa uczelni

auditorium maximum

Wraz z rozwojem Politechniki pojawiła się potrzeba rozbudowy. Powiększono wnętrza gmachów, jak i teren całej uczelni.  

czytaj dalej ►


Rozwój kadry i profesorowie

Wykaz pracowników naukowych Wydziału Chemicznego.

Kadra akademicka w międzywojniu rozwijała się dynamicznie. Część stanowisk zajmowali naukowcy cieszący się międzynarodowym uznaniem. 

czytaj dalej ►


System studiów

studenci laboratorium

Lata międzywojenne zaowocowały wzrostem liczby studentów. System studiów był podobny do współczesnego. Nauka podlegała opłatom, lecz studenci uzyskiwali wsparcie finansowe władz Gdańska lub towarzystw społecznych. 

czytaj dalej ►


Studenci polscy

członkowie AZS

Po I wojnie liczba polskich studentów znacznie wzrosła. Polacy podejmowali się różnych form działalności studenckiej, zakładając liczne organizacje i stowarzyszenia. 

czytaj dalej ►


Czasy hitlerowskie

Nowa rzeczywistość polityczna nie ominęła życia w Technische Hochschule. Zmiany miały radykalny charakter, od usunięcia z kadry przeciwników ustroju nazistowskiego, po wyrzucenie polskich studentów z uczelni. 

czytaj dalej ►


Lata wojny

Podczas II wojny światowej Politechnika wraz z Gdańskiem została podporządkowana władzom w Berlinie. Sama uczelnia na skutek wojny nie uległa zniszczeniom, lecz w trakcie wyzwolenia znaczną część Gmachu Głównego strawił pożar. 

czytaj dalej ►