Komisje Rektorskie

Rektorska Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG (WETI) - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG (WA)
 3. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. zw. PG (WCh)
 4. mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska (WEiA)
 5. dr inż. Jarosław Kuchta (WETI)
 6. dr inż. Agnieszka Landowska (WETI) - sekretarz
 7. dr hab. Paweł Możejko, prof. nadzw. PG (WFTiMS)
 8. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG (WM)
 9. mgr inż. Janusz Mucharski (WOiO)
 10. dr Ewa Hope (WZiE)
 11. mgr Jarosław Nieszczółkowski (CJO)
 12. dr inż. Sławomir Makowski (ZNP w PG)
 13. dr inż. Tadeusz Szymański (KZ NSZZ Solidarność w PG)
 14. Łukasz Józefowicz  (SSPG)
 15. mgr inż. Krzysztof Zagórski (SDPG)

Doradcy:

 1. mgr inż. Mariusz Miler, zastępca kanclerza ds. infrastruktury
 2. dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor CUI
 3. dr inż. arch. Gabriela Rembarz (WA)
 4. radca prawny Wanda Wierzchowska-Trusiłło
Rektorska Komisja ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG, prorektor ds. organizacji - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG, prorektor ds. nauki - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG (WA)
 4. prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. zw. PG (WCh)
 5. dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. PG (WEiA)
 6. prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański, prof. zw. PG (WETI)
 7. prof. dr hab. Marek Izydorek, prof. zw. PG (WFTiMS)
 8. dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres (WILiŚ)
 9. prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, prof. zw. PG (WM)
 10. dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG (WOiO)
 11. dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG (WZiE)
 12. mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (CJO)
 13. dr Barbara Wikieł, doc. PG (CNMiKnO)
 14. mgr Krzysztof Kaszuba (CSA PG)
 15. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG (ZNP w PG)
 16. dr inż. Tadeusz Szymański (KZ NSZZ Solidarność w PG)
 17. mgr Joanna Zielińska, kierownik DO - sekretarz
Rektorska Komisja ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medalu KEN

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG, prorektor ds. organizacji - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski, prof. zw. PG (WA)
 3. prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, prof. zw. PG (WCh)
 4. prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański (WETI)
 5. dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. PG (WEiA)
 6. prof. dr hab. Marek Izydorek, prof. zw. PG (WFTiMS)
 7. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 8. prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG (WM)
 9. prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler, prof. zw. PG (WOiO)
 10. dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG (WZiE)
 11. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG (ZNP w PG)
 12. dr inż. Tadeusz Szymański KZ NSZZ (Solidarność w PG)
 13. mgr Joanna Zielińska, kierownik DO - sekretarz
Zespół ds. Politechniki Otwartej

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. mgr Joanna Kłosińska (DP) - koordynator zespołu
 2. mgr Justyna Borkowska (DP)
 3. dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi (WOiO)
 4. mgr Iwona Golecka (W)
 5. mgr Marta Jankowska (DZJ)
 6. mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (CJO)
 7. dr hab. Mariusz Mróz (DSS)
 8. dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki, prof. nadzw. PG (WA)
 9. Mateusz Bąk (SSPG)
 10. Tomasz Chludziński (SDPG)
Zespół ds. informatyzacji

(kadencja 1.09.2016 -31.08.2020)

 1. prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG, prorektor ds. nauki - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji - zastępca przewodniczącego
 3. mgr inż. Marek Tłok, Kanclerz PG
 4. mgr inż. Paweł Baniel (ABI)
 5. mgr inż. Wioletta Braun (WM)
 6. mgr inż. Krzysztof Brzeziński (DOiAD)
 7. mgr inż. Zenon Filipiak (WETI)
 8. mgr Urszula Kampowska (WCh)
 9. mgr inż. Janusz Mucharski (WOiO)
 10. dr inż. Paweł Lubomski (CUI)
 11. mgr Mariusz Madajczyk (DSN)
 12. dr hab. inż. Jerzy Pluciński (WETI)
 13. dr inż. Ryszard Sobczak, doc. PG (WFTiMS)
 14. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG (CNMiKnO) 
Zespół ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. dr Michał Tomczak (WZiE) - koordynator zespołu 
 2. dr Paweł Bykowski (WZiE)
 3. dr Marta Szeluga-Romańska (WZiE)
 4. dr Paweł Ziemiański (WZiE)
 5. mgr Maria Doerffer  (DMWA)
 6. mgr Monika Downar  (BK)
Komitet Redakcyjny Wydawnictwa PG

Redaktorzy Działowi Zeszytów Naukowych i Monografii PG w kadencji na lata 2016-2020:

 1. Wydział Architektury
  prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, prof. zw. PG
 2. Wydział Chemiczny
  dr hab. inż. Jarosław Chojnacki, prof. nadzw. PG
 3. Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. nadzw. PG (elektronika)
  prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. zw. PG (telekomunikacja)
  dr hab. inż. Jacek Rak, prof. nadzw. PG (informatyka)
 4. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, prof. zw. PG
 5. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  prof. dr hab. Marek Czachor (fizyka)
  dr hab. Karol Dziedziul, prof. nadzw. PG (matematyka)
 6. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. zw. PG (inżynieria środowiska oraz transport)
  dr hab. inż. Waldemar Magda (budownictwo)
  dr inż. Jakub Szulwic (geodezja)
 7. Wydział Mechaniczny
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG
 8. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
  dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG
 9. Wydział Zarządzania i Ekonomii
  dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG (zarządzanie)
  dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. PG (ekonomia)
  dr hab. Przemysław Parszutowicz, prof. nadzw. PG (filozofia)
Zespół Redakcyjny „Pisma PG”

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. prof. dr hab. inż. Jerzy M. Sawicki, prof. zw. PG (WILiŚ) - redaktor prowadzący
 2. prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG (WM)
 3. dr hab. inż. Jacek Rak, prof. nadzw. PG (WETI)
 4. dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG (WETI)
 5. mgr inż. Agnieszka Mielczarek (WCh)
 6. mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (CJO)
 7. mgr Iwona Golecka (W)
 8. mgr Justyna Borkowska (DP)
 9. mgr Ewa Niziołkiewicz (DP)
 10. Mateusz Bąk (SSPG)