Jeżeli uważasz, że potraktowano cię niesprawiedliwie lub w jakikolwiek sposób naruszono twoje prawa lub godność, m. in. w zakresie nierównego traktowania, mobbingu, molestowania, możesz zwrócić się do Rzecznika praw i wartości akademickich. 

Do Rzecznika może się zgłosić po pomoc każdy: student, doktorant, pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny, dydaktyczny bądź administracyjny.

Rzecznik w swoich działaniach jest bezstronny i kieruje się dobrem wspólnoty Uczelni.

Cele działalności Biura praw, wartości akademickich i równego traktowania:

  • Budowanie akademickiej kultury szacunku
  • Dążenie do polubownego rozwiązywania sporów
  • Prowadzenie mediacji i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między członkami wspólnoty akademickiej