Rzecznik praw i wartości akademickich | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rzecznik praw i wartości akademickich

Jeżeli uważasz, że potraktowano cię niesprawiedliwie lub w jakikolwiek sposób naruszono twoje prawa lub godność, m. in. w zakresie nierównego traktowania, mobbingu, molestowania, możesz zwrócić się do Rzecznika praw i wartości akademickich. 

Do Rzecznika może się zgłosić po pomoc każdy: student, doktorant, pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny, dydaktyczny bądź administracyjny.

Rzecznik w swoich działaniach jest bezstronny i kieruje się dobrem wspólnoty Uczelni.

Cele działalności Biura praw, wartości akademickich i równego traktowania:

  • Budowanie akademickiej kultury szacunku
  • Dążenie do polubownego rozwiązywania sporów
  • Prowadzenie mediacji i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między członkami wspólnoty akademickiej
 

Koordynator Biura Rzecznika

Katarzyna Gapińska

tel.: 58 347 18 00
e-mail: rzecznikpraw@pg.edu.pl

Dyżur Biura Rzecznika:
Pon - 08:00 - 14:00
Wt -   12:00 - 15:00
Śr -    08:00 - 14:00
Czw - 09:00 - 15:00
Pt -    08:00 - 14:00

Pokój 256 w Gmachu Głównym

 

W dniach 15-19 kwietnia br.
Biuro będzie nieczynne

Wszelkie sprawy proszę kierować drogą mailową.