Statut Politechniki Gdańskiej

tekst jednolity z 17 maja 2023 r.

Pobierz plik PDF