Komisje ustawowe | Politechnika Gdańska

Komisje ustawowe

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich 

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh)
dr inż. Adam Młyński (WEiA)
dr hab. inż. Rafał Bray, prof. PG (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj (WIMiO)
dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG (WIMiO)
dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. PG (WZiE)
Paulina Szyperska (SSPG)

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh)
dr inż. Mateusz Ficek (WETI)
dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. PG (WFTiMS)
dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Marek Galewski, prof. PG (WIMiO)
mgr inż. Anita Cymann (SDPG)
mgr inż. Adam Olszewski (SDPG)
mgr inż. Małgorzata Rudnicka (SDPG)
mgr inż. Marcin Wekwejt (SDPG)
mgr inż. Szymon Zaporowski (SDPG)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska (WA)
prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki (WCh)
dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. PG (WEiA)
prof. dr hab. Marek Izydorek (WFTiMS)
dr hab. Hanna G. Adamkiewicz, prof. PG (WZiE)
mgr inż. Agnieszka Firgolska (SDPG)
mgr inż. Mariusz Furmanek (SDPG)
mgr inż. Maciej Jasiński (SDPG)
mgr inż. Szymon Potrykus (SDPG)
mgr inż. Bartosz Trawiński (SDPG)

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów 

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska (WA)
dr inż. Iwona Hołowacz, prof. PG (WCh)
dr inż. Jacek Lebiedź, prof. PG (WETI)
dr inż. Daniel Kowalak (WEiA)
dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG (WFTiMS)
dr inż. Mariusz Jaczewski (WILiŚ)
dr inż. Waldemar Targański (WIMiO)
dr inż. Konrad Marszałkowski (WIMiO)
dr Jarosław Ziętarski (WZiE)
Justyna Wasilewska (SSPG)                                   
Patrycja Lewandowska (SSPG)                             
Paweł Czarnecki (SSPG)                                        
Paweł Wiliński (SSPG)                                         
Kinga Krauza (SSPG)                                           
Dorota Nagórska (SSPG)                                
Patrycja Kroszczyńska (SSPG)                             
Jakub Brzoska (SSPG)   

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr hab. inż. Andrzej Miszczyk, prof. PG (WCh)
dr inż. Krzysztof Nowicki, prof. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek (WFTiMS)
dr inż. Bartosz Dawidowicz (WIMiO)
dr inż. Igor Garnik (WZiE)
Paulina Jóźwik (SSPG)
Zuzanna Lamparska (SSPG)
Jędrzej Niemiera (SSPG)
Agnieszka Skotnicka (SSPG)
Krzesimir Koniecko (SSPG)