Komisje ustawowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisje ustawowe

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich
prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj 

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów
dr hab. inż. Artur Olszewski, prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów
prof. dr hab. inż. Żaneta PolkowskaKomisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich 

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. uczelni (WIMiO) - przewodniczący
dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. uczelni (WZiE) - zastępca przewodniczącego
dr hab. inż. Rafał Bray, prof. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG (WIMiO)
dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. PG (WZiE)
Paulina Szyperska (SSPG)

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh)
dr inż. Mateusz Ficek (WETI)
dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. PG (WFTiMS)
dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Marek Galewski, prof. PG (WIMiO)
mgr inż. Olga Ciupak (SDPG)
mgr inż. Mariusz Furmanek (SDPG)
mgr inż. Artur Gańcza (SDPG)
mgr inż. Adam Olszewski (SDPG)
mgr inż. Małgorzata Rudnicka (SDPG)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska (WA)
prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki (WCh)
dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. PG (WEiA)
prof. dr hab. Marek Izydorek (WFTiMS)
dr hab. Hanna G. Adamkiewicz, prof. PG (WZiE)
mgr inż. Jan Alfuth (SDPG)
mgr inż. Sebastian Dziedziewicz (SDPG)
mgr inż. Maciej Jasiński (SDPG)
mgr inż. Filip Kaźmierczak (SDPG)
mgr inż. Joanna Niesiobędzka (SDPG)

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów 

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska (WA)
dr inż. Iwona Hołowacz, prof. PG (WCh)
dr inż. Jacek Lebiedź, prof. PG (WETI)
dr inż. Daniel Kowalak (WEiA)
dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG (WFTiMS)
dr inż. Mariusz Jaczewski (WILiŚ)
dr inż. Waldemar Targański (WIMiO)
dr inż. Konrad Marszałkowski (WIMiO)
dr Jarosław Ziętarski (WZiE)
Justyna Wasilewska (SSPG)                                   
Patrycja Lewandowska (SSPG)                             
Paweł Czarnecki (SSPG)                                        
Paweł Wiliński (SSPG)                                         
Kinga Krauza (SSPG)                                           
Dorota Nagórska (SSPG)                                
Patrycja Kroszczyńska (SSPG)                             
Jakub Brzoska (SSPG)   

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr hab. inż. Andrzej Miszczyk, prof. PG (WCh)
dr inż. Krzysztof Nowicki, prof. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek (WFTiMS)
dr inż. Bartosz Dawidowicz (WIMiO)
dr inż. Igor Garnik (WZiE)
Paulina Jóźwik (SSPG)
Zuzanna Lamparska (SSPG)
Jędrzej Niemiera (SSPG)
Agnieszka Skotnicka (SSPG)
Krzesimir Koniecko (SSPG)