Komisje ustawowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisje ustawowe

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich
prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak 

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów
dr hab. inż. Artur Olszewski, prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów
prof. dr hab. inż. Żaneta PolkowskaKomisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich 

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. uczelni (WIMiO) - przewodniczący
dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. uczelni (WZiE) - zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh)
dr hab. inż. Rafał Bray, prof. PG (WILiŚ)
dr inż. Adam Młyński (WEiA)
Agnieszka Skotnicka (SSPG)

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh)
dr inż. Mateusz Ficek (WETI)
dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. PG (WFTiMS)
dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Marek Galewski, prof. PG (WIMiO)
mgr Helena Anacka (SDPG)
mgr inż. Szymon Kalisz (SDPG)
mgr Hira Manzoor (SDPG)
mgr inż. Ewelina Pawelczyk (SDPG)
mgr inż. Konrad Seklecki (SDPG)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska (WA)
prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki (WCh)
dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. PG (WEiA)
prof. dr hab. Marek Izydorek (WFTiMS)
dr hab. Hanna G. Adamkiewicz, prof. PG (WZiE)
mgr inż. Maciej Jasiński (SDPG)
mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska (SDPG)
mgr inż. Szymon Potrykus (SDPG)
mgr inż. Ginneth Millan Ramirez (SDPG)
mgr inż. Adam Olszewski (SDPG)

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów 

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska (WA)
dr inż. Iwona Hołowacz, prof. PG (WCh)
dr inż. Jacek Lebiedź, prof. PG (WETI)
dr inż. Daniel Kowalak (WEiA)
dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG (WFTiMS)
dr inż. Mariusz Jaczewski (WILiŚ)
dr inż. Waldemar Targański (WIMiO)
dr inż. Konrad Marszałkowski (WIMiO)
dr Jarosław Ziętarski (WZiE)
Zofia Roszak (SSPG)               
inż. Edyta Składanek (SSPG)            
Monika Mocarska (SSPG)                
mgr inż. Maciej Skobieś (SSPG)          
Michał Łęga (SSPG)            
inż. Adrian Pluto-Prondziński (SSPG)       
Dominika Narloch (SSPG)                
Wojciech Dybowski (SSPG)              

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr hab. inż. Andrzej Miszczyk, prof. PG (WCh)
dr inż. Krzysztof Nowicki, prof. PG (WETI)
dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. PG (WFTiMS) 
dr inż. Bartosz Dawidowicz (WIMiO)
dr inż. Igor Garnik (WZiE)
Renata Rozbicka (SSPG) 
inż. Paweł Wojtasz (SSPG)            
Michał Bigda (SSPG)               
Aleksandra Paluch (SSPG)
Aleksandra Sołkiewicz (SSPG)