Komisje ustawowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisje ustawowe

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich
prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak 

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów
dr hab. inż. Artur Olszewski, prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów
prof. dr hab. inż. Żaneta PolkowskaKomisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich 

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. uczelni (WIMiO) - przewodniczący
dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. uczelni (WZiE) - zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh)
dr hab. inż. Rafał Bray, prof. PG (WILiŚ)
dr inż. Adam Młyński (WEiA)
Dominika Narloch (SSPG)

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh)
dr inż. Mateusz Ficek (WETI)
dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. PG (WFTiMS)
dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Marek Galewski, prof. PG (WIMiO)
mgr inż. Jakub Baczyński-Keller (SDPG)
mgr inż. Justyna Gołąbek (SDPG)
mgr Mikołaj Haczewski (SDPG)
mgr Vipin Kumar Oad (SDPG)
mgr inż. Adam Olszewski (SDPG)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska (WA)
prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki (WCh)
dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. PG (WEiA)
prof. dr hab. Marek Izydorek (WFTiMS)
dr hab. Hanna G. Adamkiewicz, prof. PG (WZiE)
mgr Helena Anacka (SDPG)
mgr Rengel Cane Sia (SDPG)
mgr inż. Maciej Jasiński (SDPG)
mgr inż. Ewelina Pawelczyk (SDPG)
mgr inż. Ignacy Rogoń (SDPG)

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów 

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska (WA)
dr inż. Iwona Hołowacz, prof. PG (WCh)
dr inż. Jacek Lebiedź, prof. PG (WETI)
dr inż. Daniel Kowalak (WEiA)
dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG (WFTiMS)
dr inż. Mariusz Jaczewski (WILiŚ)
dr inż. Waldemar Targański (WIMiO)
dr inż. Konrad Marszałkowski (WIMiO)
Zofia Roszak (SSPG)                  
inż. Edyta Składanek (SSPG)
Bartosz Lewczuk (SSPG)
Szymon Biadała (SSPG)
Michał Bigda (SSPG)
Aleksandra Paluch (SSPG)
Cezary Nagórski (SSPG)
Dominika Cisłowska (SSPG)        

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr hab. inż. Andrzej Miszczyk, prof. PG (WCh)
dr inż. Krzysztof Nowicki, prof. PG (WETI)
dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. PG (WFTiMS) 
dr inż. Bartosz Dawidowicz (WIMiO)
dr inż. Igor Garnik (WZiE)
Jędrzej Mordal (SSPG)
Julia Nowak (SSPG)
Dorota Nagórska (SSPG)
Jakub Kołakowski (SSPG)
inż. Dominika Stolc (SSPG)