Komisje rektorskie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisje rektorskie

Rektorska Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska - przewodnicząca (WCh)
mgr Natalia Skupna, sekretarz (BR)
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)
mgr inż. Katarzyna Pankowska (WEiA)
dr inż. Jarosław Kuchta (WETI)
dr hab. Paweł Możejko, prof. PG (WFTiMS)
mgr. inż. Jerzy Buszke (WILiŚ)
inż. Wojciech Połubok (WIMiO)
dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG (WZiE)
mgr Jarosław Nieszczółkowski (CJO)
dr inż. Sławomir Makowski (ZNP w PG)
mgr Magdalena Wiącek-Michalik (KZ NSZZ Solidarność w PG)
Agnieszka Skotnicka (SSPG)
mgr inż. Ignacy Rogoń (SDPG)

Doradcy:

mgr inż. Mariusz, Miler Kanclerz PG
mgr Anna Gerlach, Zastępca kanclerza ds. infrastruktury
dr inż. Andrzej Sobecki, Zastępca kanclerza ds. informatycznych
dr inż. Tomasz Boiński (CUI)
mgr Justyna Borkowska (DPiBP)

Rektorska Komisja ds. Efektywności Naukowej 

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024) 

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski - przewodniczący
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański (WA)
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (WCh)
dr. hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański (WETI)
prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczerska (WETI)
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. uczelni (WETI)
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński (WETI)
dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. uczelni (WEiA)
prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz (WFTiMS)
prof. dr hab. inż. Maria Gazda (WFTiMS)
prof. dr hab. Grzegorz Graff (WFTiMS)
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska (WILiŚ)
prof. dr. hab. inż. Andrzej Seweryn (WIMiO)
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk (WIMiO)
dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni (WZiE)
dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. PG (WZiE)

Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych 

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG - przewodniczący (WZiE)
dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG (WA)
dr hab. inż. Błażej Kudłak, prof. PG (WCh)
dr hab. inż. Agnieszka Landowska, prof. PG (WETI)

Komisja ds. innowacji 

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024) 

mgr inż. Jerzy Buszke - przewodniczący (WILiŚ)
dr hab. inż. Marek Olesz, prof. PG (WEiA)
dr inż. arch. Rafał Janowicz (WA)
dr inż. Maciej Sienkiewicz (WCh)
dr hab. inż. Krzysztof Nyka, prof. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz (WFTiMS)
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk (WIMiO)
dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. PG (WIMiO)
dr hab. inż. Anna Lis, prof. PG (WZiE)
mgr inż. Damian Kuźniewski (CTT)

Rektorska Komisja ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024) 

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz - przewodniczący
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski - zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz (WA)
dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. PG (WCh)
dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. PG (WEiA)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (WETI)
dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. PG (WFTiMS)
dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof. PG (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont (WIMiO)
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG (WZiE)
mgr Jolanta Wielgus (CJO)
dr Barbara Wikieł, prof. PG (CM)
mgr Krzysztof Kaszuba (CSA)
dr inż. Sławomir Makowski ZNP w PG
dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska KZ NSZZ Solidarność w PG
mgr Joanna Zielińska, CHR, obsługa administracyjna komisji

Rektorska Komisja ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medalu KEN 

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024) 

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz - przewodniczący
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG (WA)
prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (WETI)
dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. PG (WEiA)
mgr inż. Marek Żabczyński (WFTiMS)
dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof.PG (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski (WIMiO)
prof. dr hab. Krystyna Gomółka (WZiE)
mgr Jolanta Wielgus (CJO)
dr inż. Sławomir Makowski, ZNP w PG
dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. PG, KZ NSZZ Solidarność w PG
mgr Joanna Zielińska, CHR, sekretarz komisji

Komisja Konkursowa o stypendia dla cudzoziemców ubiegających się
o przyjęcie na studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej 

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

dr Barbara Wikieł, prof. PG, prorektor ds. studenckich – przewodnicząca
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska (WA)
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG (WCh)
dr inż. Anna Bobkowska (WETI)
dr hab. inż. Jacek Skibicki, prof. PG (WEiA)
dr inż. Justyna Szostak (WFTiMS)
dr inż. Angelika Duszyńska, prof. PG (WILiŚ)
dr inż. Yurii Tsybrii (WIMiO)
dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska (WZiE)
mgr  Wiktoria Witkowska (DWM)
mgr inż. Karolina Stasińska (DSS)
z głosem doradczym - Monika Czerepak (DWM)

Komisja ds. umiędzynarodowienia 

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

dr inż. Justyna Szostak - przewodnicząca (WFTiMS)
dr hab. Magdalena Olczyk, prof. PG (WZiE)
dr inż. arch. Justyna Borucka (WA)
dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. PG (WCh)
dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. PG (WETI)
dr hab. inż. Piotr Musznicki, prof. PG (WEiA)
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG (WILiŚ)
mgr Maciej Sawicki (WILiŚ)
dr inż. Aleksandra Wiśniewska (WIMiO)
prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko (WIMiO)
mgr Jolanta Wielgus (CJO)
dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG (CM)
mgr Anna Modrzejewska (DWM)
mgr inż. Marta Jankowska (CAS)
Szymon Krawczuk (SSPG)

Komisja ds. Wdrożenia Planu Równości Płci

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – prorektor ds. organizacji i rozwoju – przewodniczący
dr inż. Mohammad Ghaemi – zastępca przewodniczącego (WIMiO)
dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk (WEiA)
mgr inż. Mariusz Krzyżanowski (WZiE)
dr inż. Jakub Szulwic (WILiŚ)
dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. PG (WFTiMS)
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk (WIMiO)
dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. uczelni (WETI)
dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. uczelni (WCH)
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański (WA)
mgr inż. Marta Jankowska (CAS)
mgr inż. Anna Kanarska (CHR)
mgr Anna Gerlach (BK)