widok z rybiej perspektywy na front Gmachu Głównego PG

Strategia Politechniki Gdańskiej określa system wartości, którymi uczelnia kieruje się w swoich działaniach, misję uczelni, czyli główne cele podejmowanych działań, wizję stanu rozwoju uczelni we wskazanym horyzoncie czasowym, jak również podstawowe metody i narzędzia działania zmierzające do realizacji założonych celów.

Strategia rozwoju Uczelni na lata 2020-2030

Od 2017 roku Politechnika Gdańska ma prawo do posługiwania się Wyróżnieniem HR Excellence in Research. Wyróżnienie to nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 

Strategia HR4R PG (Human Resources for Researchers)