Prof. Stanisław Łukasiewicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Stanisław Łukasiewicz

Łukasiewicz

Dyscyplina naukowa: budowa maszyn

Rektor w latach 1945–1946

Urodził się 23 kwietnia 1884 r. w Pińczowie. Studia wyższe ukończył w 1911 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Dreźnie, uzyskując tytuł inżyniera budowy maszyn. Po ukończeniu studiów pracował zawodowo, między innymi w fabrykach maszyn w Warszawie. W latach 1915–1927 był zatrudniony na Politechnice Warszawskiej, pełniąc funkcję asystenta, zastępcy profesora oraz kierownika Katedry Dźwignic (1919–1927). W 1927 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego i rozpoczął pracę na Politechnice Lwowskiej, zakończoną w 1941 r. Na Politechnice Lwowskiej pełnił funkcje: w latach 1930–1931 dziekana, w latach 1931–1932 prodziekana
Wydziału Mechanicznego, w latach 1927–1934 kierownika Katedry Maszyn Dźwigowych
i Urządzeń Transportowych oraz w latach 1933–1939 przewodniczącego Rady Naukowej Laboratorium Aerodynamicznego. W 1937 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W okresie okupacji wykładał na kursach technicznych we Lwowie (1941–1944), na tajnej Politechnice Warszawskiej (1944–1945) oraz na kursach politechnicznych w Częstochowie.

Na Politechnice Gdańskiej rozpoczął pracę w 1945 r., pełniąc funkcje organizatora i w latach 1945–1946 pierwszego powojennego rektora oraz w latach 1945–1959 kierownika zorganizowanej przez siebie Katedry Maszyn Dźwigowych i Przenośnikowych na Wydziale Mechanicznym. W 1947 r. był także profesorem kontraktowym w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Szczecinie.

W 1953 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych nadany przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki. Na emeryturę przeszedł w 1959 r. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji na temat urządzeń dźwigowo-przeładunkowych oraz projektów tych urządzeń dla stoczni, portów i elektrowni, w tym 2 książek. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi. Zmarł 9 listopada 1960 r. w Warszawie.

Rektorzy i prorektorzy Politechniki Gdańskiej 1904-2014, red. B.Mazurkiewicz, Gdańsk 2014.