dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, prof. uczelni

prodziekan A. Pladzyk w todze

 

 

Prodziekan ds. organizacji studiów

data urodzenia
1973

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (1998)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (2015),
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (2003)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (2003); adiunkt (2003–2019); profesor uczelni (od 2019)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. organizacji studiów (od 2020),
 • prodziekan ds. organizacji studiów (2019–2020)

funkcje instytucjonalne

 • wiceprzewodnicząca Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego na kadencję 2019–2021

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • University of Texas Medical Branch in Galveston, USA (1.07.2003–30.04.2005)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 2014),
 • członek Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego (od 2014)

zainteresowania naukowe

 • projektowanie, synteza i charakterystyka nowych prekursorów materiałów funkcjonalnych o szkielecie nieorganiczno-organicznym,
 • samoorganizujące się jedno- i wielordzeniowe układy metali przejściowych oparte na ligandach tiolanowych,
 • spektroskopowe metody identyfikacji związków kompleksowych metali przejściowych,
 • chemia koordynacyjna i bionieorganiczna, fotochemia

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Rektora PG zespołowa organizacyjna III stopnia (2018),
 • Nagroda Rektora PG indywidualna naukowa II stopnia (2015)

zainteresowania pozanaukowe

historia sztuki, malarstwo, nauka j. włoskiego, górskie wędrówki, fotografia