dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni

prodziekan A. Łuczkiewicz w todze

 

 

Prodziekan ds. współpracy i promocji

data urodzenia
1973

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Środowiska, studia magisterskie (1992–1997),
 • Politechnika Gdańska, Studium Podyplomowe Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (1995–1997),
 • Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, studia doktoranckie (1998–2002)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Bud. Wodnego i Inżynierii Środowiska (2003),
 • doktor habilitowany – Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska (2014)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1997–2003); adiunkt (2003–2014), adiunkt z habilitacją (2014–2017); profesor uczelni (od 2017),
 • Full Fresh Air Space3ac accelerator startup – specjalista (2017–2019),
 • Biuro Projektowo-Technologiczne EcoTech, Gdańsk, specjalista ds. inżynierii środowiska (2000–2003)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. współpracy i promocji WILiŚ PG (od 2019),
 • członek Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na PG (od 2019),
 • członek Senatu PG (od 2018),
 • pełnomocnik dziekana ds. wymiany międzynarodowej studentów WILiŚ PG (2004 – 2016)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Technische Universität Hamburg–Harburg, Bioprozess und Bioverfahrenstechnik, Hamburg, Niemcy (lipiec–sierpień 1996),
 • Sveučilište u Zagrebu Geotehnički Fakultet, Zagrzeb, Chorwacja (lipiec 1997),
 • Université Joseph Fourier, Laboratoired’étu de des Transfertsen Hydrologie et Environnement (LTHE), Grenoble, France (4 miesiące, 1999),
 • Université Joseph Fourier, Laboratoired’étude des Transfertsen Hydrologie et Environnement (LTHE) in cooperation with DBMS/CB-CNRS, Centre d'études Nucléaires de Grenoble, France (3 miesiące w 2000),
 • Polska Stacja Polarna, Hornsund, Spitsbergen (sierpień 2013),
 • Civil and Environmental Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Brytania (lipiec 2015),
 • Prins Karl Forlandet, ekspedycja w ramach Svalbard Intertidal Project (SIP), projekt finansowany przez Svalbard Miljovernfond (sierpień 2018)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Członek American Society for Microbiology (ASM) (od 2013),
 • Członek International Water Association (IWA) (od 2010),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (od 2009)

zainteresowania naukowe

 • indukcja oporności bakteryjnej w wyniku działania biocydów,
 • usuwanie mikrozanieczyszczeń w procesach mikrobiologicznych,
 • mikrobiologiczne aspekty stabilizacji osadów ściekowych,
 • koncepcja biorafinerii – przetwarzanie biomasy w procesie fermentacji,
 • zmienność strukturalna i funkcjonalna mikrobiocenoz regionów polarnych

publikacje profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Nagroda za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyznana przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (2019),
 • Tytuł Mistrza Techniki w dziedzinie Inżynierii Środowiska przyznany przez Ogólnopolską Komisję Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (2019),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016),
 • Tytuł Mistrz Techniki w dziedzinie Inżynierii Środowiska przyznany przez Pomorską Komisję Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 2015),
 • Konkurs TECHNICON – INNOWACJE Gdańsk wyróżnienie zespołowe (2012),
 • Wyróżnienie za rozprawę doktorską (2003),
 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych badaczy w dziedzinie nauk technicznych (2004),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: II stopnia (1) i III stopnia (2),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia organizacyjne: II stopnia (1) i III stopnia (1),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawczo-rozwojowe: II stopnia (1) i III stopnia (1)

zainteresowania pozanaukowe

ogrodnictwo (róże historyczne), wspinaczka górska