dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni

prodziekan A. Brillowska-Dąbrowska w todze

 

 

Prodziekan ds. kształcenia

data urodzenia
1971

wykształcenie 

 • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (1996)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2013), 
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (2001)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (2006), adiunkt (2007–2016); profesor nadzwyczajny (od 2017),
 • Statens Serum Institut (Dania) – naukowiec (2004–2006)

pozycja akademicka 

 • prodziekan ds. kształcenia Wydziału Chemicznego (od 2016)
 • kierownik Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego (od 2018)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Statens Serum Institut, Dania – stypendium FP5 (2002–2003)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek International Society of Human and Animal Mycology (od 2009)

zainteresowania naukowe

 • mykologia molekularna,
 • mechanizmy oporności na antybiotyki grzybów pleśniowych,
 • tworzenie nowych metod diagnostyki molekularnej

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy

ResearchGate

nagrody i odznaczenia

 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: II stopnia (1), 
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: III stopnia (2)