dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. uczelni

prodziekan B. Kościelska w todze

 

 

Prodziekan ds. organizacji

data urodzenia
1966

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (1991)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (2012),
 • doktor nauk fizycznych – Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (1999)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1991–1999); adiunkt (1999–2015); profesor nadzwyczajny (od 2015)

pozycja akademicka

 • kierownik kierunku studiów Nanotechnologia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (od 2016),
 • kierownik Zakładu Fizyki Nanomateriałów (od 2020)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Dipartimento di Matematica e Fisica, Università di Camerino, Camerino, Italy, trzy kilkumiesięczne staże (1997–1998),
 • Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg, Niemcy (projekt badawczy No 226716, I-20090215 EC), 2009,
 • Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. Triest, Włochy (projekt badawczy 20100064), 2010,
 • krótkie pobyty naukowe: University of Patras, Grecja (2005); Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Rosja (2014 i 2015); Bar Ilan University, Izrael (2016); University of L’Aquila, Włochy (2019)

zainteresowania naukowe

 • nanostruktury: cienkie warstwy metaliczne oraz tlenkowe, nanostopy, nanostruktury plazmoniczne, platformy plazmoniczne,
 • luminescencja jonów ziem rzadkich,
 • właściwości fizyczne szkieł i szkłoceramik wzbogaconych nanostrukturami (np. nanokryształami lub nanocząstkami metali),
 • nadprzewodnictwo w układach granulastych i nanomateriałach

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: I stopnia (3), II stopnia (2) i III stopnia (1),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: I stopnia (1), II stopnia (1), III stopnia (3),
 • Nagrody Rektora PG za działalność organizacyjną: I stopnia (1), II stopnia (1), III stopnia (1),
 • Nagroda Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej za rozwój i doskonalenie oferty dydaktycznej Wydziału (2018)