dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni

dziekan J. Żukowska w todze

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

data urodzenia
1974

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej (1999)

stopień/tytuł naukowy

 • habilitacja – Politechnika Warszawska, Wydział Transportu (2016),
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej (2003)

zatrudnienie

pozycja akademicka

 • dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (od 2019),
 • członek rady dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport (od 2019),
 • prodziekan ds. kierunku transport i współpracy międzynarodowej (2016–2019),
 • wydziałowy koordynator programu Erasmus (2016–2019)

funkcje instytucjonalne

 • Ekspert Komisji Europejskiej (od 2016),
 • Ekspert Ministerstwa Infrastruktury (2015),
 • Ekspert Banku Światowego (2013–2015)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • IFSTTAR French Institute of science and Technology for Transport, Spatial Planning, Development and Networks (sierpień 2013),
 • IFSTTAR French Institute of science and Technology for Transport, Spatial Planning, Development and Networks (luty–marzec 2012),
 • Adria University, Klagenfurt, Austria (lipiec 2009),
 • University College London (UCL) (wrzesień–październik 2001),
 • Institute for Road Safety Research (SWOV) (lipiec 2000)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Kapituła Nagrody im. Prof. Lubomira Włodzimierza Barana (od 2020),
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Sekcja Żeglugi Śródlądowej i Morskiej (od 2018),
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP o/Gdańsk (od 2018),
 • Nordic Traffic Safety Academy (od 2015),
 • Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Sekcja Sterowania Ruchem (od 2015)

zainteresowania naukowe

 • inżynieria drogowa i bezpieczeństwo transportu,
 • badania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem transportu, a zwłaszcza bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • modelowanie ryzyka w ruchu drogowym, prognozowanie trendów bezpieczeństwa oraz programowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

ORCID

nagrody i odznaczenia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017),
 • Zespołowa Nagroda Rektora SUKCES ROKU na Wydziale (2016),
 • Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia naukowa (2016),
 • Nagrody i wyróżnienia Ministra Infrastruktury (2009, 2011),
 • Nagroda dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG za działalność naukową i dydaktyczną (2004),
 • Nagroda Indywidualna Rektora PG I stopnia za działalność dydaktyczną (2002)

zainteresowania pozanaukowe

sport: biegi i joga, uprawa ogrodu, spacery z psami, kultura i architektura Warmii i Mazur