dr hab. Magdalena Olczyk, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. Magdalena Olczyk, prof. uczelni

prodziekan M. Olczyk w todze

 

 

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

data urodzenia
1970

wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii (1995)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2018),
 • doktor nauk ekonomicznych – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2006)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: profesor uczelni (od 2019), starszy wykładowca (2017–2018), adiunkt (2007–2016), asystent (2000–2006),
 • OLK Gdańsk: dyrektor finansowy (2000–2003),
 • Handkol: dyrektor ds. handlu zagranicznego (1993–2000)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. współpracy i rozwoju (od 2020),
 • członek Rady Dziedziny Nauk Społecznych Politechniki Gdańskiej (od 2019),
 • członek Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (od 2016),
 • opiekun kierunku „Ekonomia” na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (od 2017),
 • koordynator ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku Zarządzanie II stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki (2012–2016)

funkcje instytucjonalne

 • ekspert Fundacji Nauki Polskiej do merytorycznej oceny wniosków,
 • ekspert w programie Polska Wschodnia 2014–2020 do oceny wniosków,
 • ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w programie 2.2 POWER

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • University of Iceland (Reykjavik/Islandia, 2010),
 • Helmut Schmidt University (Flensburg/Niemcy, 2011),
 • National University of Ireland (Galway/Irlandia, 2011),
 • University of Macedonia (Salonniki/Grecja, 2014),
 • Kiel Institute for the World Economy (Niemcy/2019)
 • Tinbergen Institut (Holandia/2019)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • członek World Economics Association,
 • członek Eurasia Business and Economics Society,
 • członek The Central Bank Research Association,
 • członek Research in Empirical International Trade (FREIT),
 • członek The European Trade Study Group

zainteresowania naukowe

 • międzynarodowa konkurencyjność i jej determinanty,
 • handel międzynarodowy i jego determinanty,
 • globalne łańcuchy wartości w handlu międzynarodowym,
 • procesy funkcjonalnej specjalizacji,
 • zmiany strukturalne w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej,
 • nowe trendy makroekonomiczne w gospodarce światowej,
 • rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

ORCID

Publons

nagrody i odznaczenia

 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe: 2 (2006–2020),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: 2 (2006–2020)