dr inż. arch. Anna Wancław | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. arch. Anna Wancław

prodziekan A. Wancław w todze

 

 

Prodziekan ds. kształcenia i programów studiów

data urodzenia
1957

wykształcenie 

 • Politechnika Gdańska, Wydział Architektury (1981)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor – Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Warszawa (2000)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1981–1999); wykładowca (1999–2001); adiunkt (2001–2011); docent (od 2011)

pozycja akademicka 

 • prodziekan ds. studenckich Wydziału Architektury (2008–2016),
 • prodziekan ds. kształcenia i programów studiów (od 2019)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugalia (2010),
 • Guangdong University of Technology, Guangzhou, Chiny (2004),
 • Państwowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Ukraina (1998, 2000)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (od 1995),
 • członek Polskiego Towarzystwa Historii Techniki (od 2001)

zainteresowania naukowe

 • relacje między rozwijającą się technologią cyfrową a geometrią formy stosowanych rozwiązań w architekturze, 
 • określenie na nowo fundamentów wiedzy dotyczącej geometrii przestrzeni niezbędnej architektowi, wypracowanie nowego paradygmatu nauczania treści, które do tej pory były domeną geometrii wykreślnej/grafiki inżynierskiej,
 • warsztat rysunkowy inżyniera, historia

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

Publikacje

nagrody i odznaczenia

 • Medal Edukacji Narodowej (2019),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2005),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: II stopnia (1) i III stopnia (1),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: II stopnia (1), III stopnia (3)