dr inż. arch. Magdalena Podwojewska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

 

prodziekan M. Podwojewska w todze

 

 

Prodziekan ds. studentów i promocji

data urodzenia
1964

wykształcenie 

 • Politechnika Gdańska, Wydział Architektury (1988)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny (1999)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1989–1999); adiunkt (1999–2012); starszy wykładowca (2014–2019), adiunkt dydaktyczny (od 2019)
 • Gdańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego (1988–1989)

pozycja akademicka 

 • prodziekan ds. studenckich Wydziału Architektury (2016–2019)

funkcje instytucjonalne

 • członek Izby Architektów Oddział Wybrzeże

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Instytut Techniki Budownictwa, Tsukuba, Japonia (2000)

zainteresowania naukowe

 • adaptacja obiektów infrastruktury kolejowej i poprzemysłowej związanej z transportem kolejowym, potencjałem historycznej tkanki i układu komunikacyjnego,
 • rewitalizacja historycznej, komunalnej zabudowy mieszkaniowej, możliwości jej rewitalizacji

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

nagrody i odznaczenia

 • nagroda Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: I stopnia (1), II stopnia (4), III stopnia (4),
 • nagroda specjalna pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów za udział w konkursie architektonicznym na projekt pawilonu polskiego na wystawę EXPO’98 

zainteresowania pozanaukowe

 • historia sztuki, literatura, muzyka klasyczna,
 • sporty wodne, wioślarstwo