dr inż. Jakub Szulwic | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Jakub Szulwic

prodziekan J. Szulwic w todze

 

 

Prodziekan ds. badań i rozwoju 

data urodzenia
1974

wykształcenie

 • Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (1998)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (2003)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: adiunkt (od 2004),
 • Politechnika Koszalińska: adiunkt (2004–2005),
 • Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: doktorant (1998–2003),
 • Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie: asystent stażysta (1997–1998)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. badań i rozwoju (od 2020),
 • prodziekan ds. rozwoju (od 2019),
 • członek rady dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport (od 2019),
 • pełnomocnik dziekana ds. kierunku geodezja i kartografia (2008–2013, 2016–2019),
 • kierownik Zakładu Geodezji WILiŚ PG (2008–2011)

funkcje instytucjonalne

 • członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
 • członek redakcji czasopisma Geosciences (ISSN 2076-3263; CODEN: GBSEDA)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Uniwersytet w Aalborgu, Dania (2003)
 • członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (od 2017),
 • IEEE Sensors Council (od 2017),
 • IEEE Geoscience & Remote Sensing Society, IEEE Computer Society (od 2015),
 • International Association of Geodesy (od 2015),
 • Stowarzyszenia Geodetów Polskich (od 1997)

zainteresowania naukowe

 • pomiary i ocena geometrii obiektów inżynierskich, szczególnie z wykorzystaniem metod fotogrametrii inżynieryjnej i skaningu laserowego (w tym zwiększeniem dokładności pomiarów),
 • wykorzystanie metod fotogrametrycznych w tym skaningu laserowego w brzegowych strefach morza (w tym skaning mobilny z platform pływających),
 • geomatyka i geoinformatyka

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

ORCID

Publons

nagrody i odznaczenia

 • Top reviewers in Cross-Field, Publons (2019),
 • Peer Review Awards – Top 1% in Field "Geosciences", Publons (2018),
 • Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Geodetów Polskich (2016),
 • Nagroda Ministra Infrastruktury za rozprawę doktorską (2005),
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za badania naukowe (2002),
 • Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej