dr inż. Roman Liberacki | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Roman Liberacki

prodziekan R. Liberacki w todze

 

 

Prodziekan ds. kształcenia

data urodzenia
1971

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (1995)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor inżynier – Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (2005),
 • magister inżynier – Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (1995)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1995–2005); adiunkt (2005–2018); starszy wykładowca (2018–2019); adiunkt dydaktyczny (od 2019)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. kształcenia Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (od 2020)

funkcje instytucjonalne

 • członek XVI kadencji Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków do pracy w zespole nr 13 redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków i podnoszenia efektywności energetycznej (od 2017),
 • członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności: sekretarz (2004–2007); przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2007–2019); wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (od 2019)

zainteresowania naukowe

 • bezpieczeństwo i niezawodność systemów technicznych,
 • ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków,
 • proekologiczne siłownie okrętowe

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ORCID

nagrody i odznaczenia

 • Indywidualna nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej III stopnia za wyróżniającą działalność organizacyjną (2014),
 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą działalność dydaktyczną (2013),
 • Indywidualna dydaktyczna nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej III stopnia (2010)