prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

prodziekan E. Klugman-Radziemska w todze

 

 

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

wykształcenie  

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki i Fizyki (1985)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2012),
 • doktor habilitowany – Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny (2007), 
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (1999)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1999–2000), adiunkt (2000–2009), profesor nadzwyczajny (2009–2012), profesor zwyczajny (od 2016),
 • Politechnika Gdańska: studium doktoranckie (1996–1999),
 • II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (1985–1996): nauczyciel fizyki

pozycja akademicka  

 • prodziekan ds. organizacji i rozwoju (od 2019),
 • pełnomocnik dziekana ds. rozwoju (2016–2019),
 • prodziekan ds. organizacji i rozwoju (2008–2016), 
 • kierownik Katedry Konwersji i Magazynowania Energii (od 2006)

funkcje instytucjonalne

 • członek Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP3 Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie,
 • członek Grupy Roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa (GR 8 ds. BUD) Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Gospodarki

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Sieci Naukowej „Technologie i Systemy Fotowoltaiczne Nowych Generacji”

zainteresowania naukowe

 • zasoby, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i biopaliw,
 • możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania,
 • monitoring warunków meteorologicznych – pomiar i akwizycja danych: natężenia i składowych promieniowania słonecznego, temperatury powietrza, temperatury obciążonego modułu fotowoltaicznego,
 • eksperymentalne i numeryczne badania konwekcji swobodnej,
 • teoretyczne i eksperymentalne badania wymiany ciepła w urządzeniach chemicznych, konwekcyjnych struktur przepływu,
 • recykling materiałowy: recykling modułów fotowoltaicznych, recykling odpadów gumowych, 
 • magazynowanie energii, w tym z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy

Research Gate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2005)
 • Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG (2015),
 • nagroda NOT Mistrz Techniki Pomorza (2013),
 • wyróżnienie w kategorii „wyrób przyszłości” w XV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2012),
 • 16 nagród Rektora PG I, II i III stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe (1998–2017),
 • 6 nagród Rektora PG I, II i III stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczne (2010–2017),
 • 5 nagród Rektora PG I, II i III stopnia za wybitne osiągnięcia organizacyjne (2015–2018),
 • 2 złote medale na Targach Technicon Innowacje (2010, 2012),
 • 4 srebrne medale (2008, 2009, 2011) i 1 wyróżnienie (2014) na Targach Technicon Innowacje, 
 • nominacja w plebiscycie „Soczewki Focusa 2015” w kategorii „Innowacje techniczne”

zainteresowania pozanaukowe

 • architektura wnętrz,
 • kynologia,
 • muzyka