prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

Zdjęcie Dziekana Wydziału Architektury

 

 

Dziekan Wydziału Architektury

data urodzenia
1962

wykształcenie 

 • Politechnika Gdańska, Wydział Architektury (1987)
 • Ayuntamiento de Sabadell, Hiszpania (1986) – praktyka projektowa

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2016),
 • doktor habilitowany – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury (2007) 
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, doktorat z wyróżnieniem  

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent stażysta (1986–1987) asystent (1987–1995) adiunkt (1995–2007); profesor nadzwyczajny (2007–2017); profesor zwyczajny (od 2017)

pozycja akademicka 

 • dziekan Wydziału Architektury (od 2016),
 • prodziekan ds. nauki Wydziału Architektury (2008–2016),
 • kierownik Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych (od 2009),
 • pełnomocnik dziekana Wydziału Architektury ds. studiów doktoranckich (2004–2008)

funkcje instytucjonalne

 • członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN (2011–2015, 2016–2020, 2020–2023), 
 • vice-president of the World Institute for Engineering and Technology Education International Academic Advisory Committee (WIETE-IAAC), Melbourne, Australia (od 2019),
 • członek komitetu naukowego Valencia International Biennial of Research in Architecture, VIBRArch, Valencia, Spain (od 2017), 
 • członek Research Center in Planning, Architecture and Design (CITAD), Lisbon (od 2014),
 • członek z wyboru Rady European Association for Architectural Education (EAAE) (2013–2015),
 • członek Komitetu Naukowego EAAE (2010–2013), 
 • członek Rady Programowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury powołany przez marszałka woj. pomorskiego (2010–2014, 2015–2019)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Vienna University of Technology, Austria (2012), 
 • Reykjavik University (2011),
 • liczne wykłady zaproszone na uczelniach europejskich, m.in.: University of Kassel, Universidad da Beira Interior, Lusófona University Lisbon, Universidad de Alcalá de Henares, La Sapienza University Rome, Mimar Sinan Fine Arts University Istanbul, HafenCity University Hamburg, Bauhaus University Weimar, Eindhoven University of Technology 

zainteresowania naukowe

 • architektura wobec zmian klimatu i wyzwań środowiskowych, 
 • związki miasta i wody, historyczne hydrografie,
 • architektura pływająca i amfibijna,
 • strategie projektowania miejskich stref nadwodnych i przestrzeni publicznych, 
 • projektowanie parametryczne w architekturze,
 • sieci zielone i niebieskie, wodna urbanistyka,
 • bioarchitektura, renaturalizacja miast,
 • programy kultury w procesach odnowy miast,
 • architektura i sztuka,
 • teoria architektury współczesnej

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy

Research Gate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną (2007),
 • Nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za dysertację doktorską (1995),
 • Nagrody Rektora PG I, II, i III stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne