prof. dr hab. inż. Janusz Datta | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Janusz Datta

prodziekan J. Datta w todze

 

 

Prodziekan ds. nauki

data urodzenia
1963

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (1988)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2018),
 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (2012),
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (2000)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: adiunkt (2002–2016); profesor nadzwyczajny (2016–2018); profesor zwyczajny (od 2018),
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników: profesor nadzwyczajny (2016–2018), profesor (2018–2019)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. nauki Wydziału Chemicznego (od 2019)

funkcje instytucjonalne

 • przewodniczący Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (od 2019),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników(2017–2019),
 • członek Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Barwników PAN(od 2018),
 • członek Komitetu Sterującego wspólnego przedsięwzięcia NCBiR i SYNTOS SA programu SYNChem (od 2016)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Politechnic Institute of Braganca, Portugalia (2015, 2019),
 • Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Science (2017, 2018),
 • Universiti di Padova, Włochy (2016),
 • Universiti di Pisa, Włochy (2013, 2014, 2015),
 • University of the Basque Country, Hiszpania (2014),
 • University of Castilla La-Mucha, Hiszpania (2013, 2016),
 • School of Chemical Science of Mahatma Gandhi University, Indie (2008)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Kolegium Redakcyjnego Journal of Renewable Materials (od 2019),
 • członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej (od 2018),
 • członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 2016),
 • członek Rady Naukowej czasopisma Elastomery (od 2016)

zainteresowania naukowe

 • polikondensacja biomonomerów do poliuretanowych oligomeroli,
 • elastomery i termoplasty biopoliuretanowe,
 • synteza eterów diglicydowych i bezizocyjanianowych poliuretanów (NIPU),
 • recykling chemiczny poliuretanów,
 • synteza antydegradantów do elastomerów, mieszanki kauczukowe i wulkanizaty,
 • kompozyty polimerowe

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Medal na Międzynarodowych Targach Technicon Innowacje (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015),
 • Wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Technicon Innowacje za najlepiej przygotowany produkt do wdrożenia (2014),
 • Medal Brussels Innova (2014),
 • Medal Edukacji Narodowej (2012),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2005),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: I stopnia (2), II stopnia (6) i III stopnia (5),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: I stopnia (1), II stopnia (2), III stopnia (4)

zainteresowania pozanaukowe

podróże, sport, książka