prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz

dziekan J. E. Sienkiewicz w todze

 

 

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2002),
 • doktor habilitowany – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki i Astronomii (1993),
 • doktor – Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki i Fizyki (1984),
 • magister – Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii (1978)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: profesor nadzwyczajny (1996–2006), profesor zwyczajny (od 2007),
 • Uniwersytet Gdański – doktorant (1979–1982), asystent (1982–1983), adiunkt (1984–1995),
 • Politechnika Gdańska – doktorant (1978–1979)

pozycja akademicka

 • prorektor ds. nauki (2012–2016),
 • dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (2008–2012),
 • prodziekan ds. nauki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (2002–2008),
 • prodziekan ds. kształcenia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (1996–1999),
 • kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej (od 1996)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Instytut Fizyki PAN (2016–2017),
 • Uniwersytet Techniczny w Kassel, Niemcy (1997, 1999),
 • Uniwersytet Oxfordzki, Wielka Brytania (1993, 1994, 1996, 1997),
 • Uniwersytet Paryski, Francja (1990),
 • University of Windsor, Kanada (1986–1988, 1990–1991)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
 • członek Europejskiego Towarzystwa Fizycznego

funkcje instytucjonalne

 • członek Komitetów Sterujących European Cooperation in Science and Technology: “Chemistry with ultrashort pulses and free-electron lasers” (2008–2012), “XUV/X-ray light and fast ions for ultrafast chemistry” (2013–2016), “Attosecond chemistry” (2019–2023)

najważniejsze osiągnięcia naukowe

 • rozwinięcie i zastosowanie relatywistycznej wielokonfiguracyjnej metody w rozpraszaniu elektronów i pozytonów na atomach
 • opis wpływu elektronów z widma ciągłego na atomowy elektryczny moment dipolowy (EDM)
 • współodkrywca stabilnego algorytmu numerycznego rozwiązującego równanie Diraca

profil naukowy

 • autor 60 artykułów naukowych i jednej monografii na tematy związane z zagadnieniami fizyki atomowo-molekularnej i fizyki chemicznej,
 • promotor w ośmiu zakończonych przewodach doktorskich,
 • recenzent w pięciu postępowaniach o tytuł profesora,
 • kierownik sześciu projektów KBN i dwóch z UE,

Most Wiedzy

ORCID

ResearcherID

nagrody i odznaczenia

 • Złoty Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej (2019),
 • Medal Edukacji Narodowej (2006),
 • Złoty Krzyż Zasługi (2000),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne