Pion spraw studenckich | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pion spraw studenckich

Jednostki podległe prorektorowi ds. studenckich

Uprzejmie informujemy, że prorektor ds. studenckich Politechniki Gdańskiej, dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 8.00–9.00 i czwartki w godz. 13.00–14.00.
 

Z prorektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: prores@pg.edu.pl.

Prorektorat ds. studenckich

Karolina Andrzejuk
specjalista - asystentka prorektora
Gmach Główny, pok. 265
prores@pg.edu.pl
tel. 58 347 14 03
Konto EZD: Sekretariat Prorektora ds. studenckich (RS)