Pion spraw studenckich | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pion spraw studenckich

Jednostki podległe prorektorowi ds. kształcenia

Uprzejmie informujemy, że prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni  przyjmuje interesantów w poniedziałki  w godz. 14.00–15.00 i środy w godz. 8.00–9.00. (gmach główny, pok. 266)

Z prorektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: prores@pg.edu.pl.

Sekretariat prorektora ds. kształcenia

Regina Kozłowska
specjalista - asystentka prorektora

Marzena Marek
specjalista - asystentka prorektora

prores@pg.edu.pl
tel. 58 347 12 66
Gmach Główny, pok. 266