Dlaczego MY? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dlaczego MY?

EiA dziewczyna

Wydział Elektrotechniki i Automatyki to:

 • szansa na dobrze płatną pracę w kraju i za granicą
 • okazja na pasjonujące studia
 • rzetelne źródło wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna
 • ponadstuletnia tradycja akademicka

Nasi absolwenci pracują:

 • w największych spółkach handlujących energią
 • w biurach projektowych i konstrukcyjnych 
 • w strategicznych projektach branży energetycznej
 • w zarządach i radach nadzorczych firm technicznych
 • w kluczowych inwestycjach w kraju i za granicą

Wykładamy nowoczesne przedmioty:

 • pojazdy elektryczne
 • programowanie manipulatorów i robotów
 • budynek inteligentny
 • komputerowe wspomaganie decyzji
 • energetyka jądrowa i odnawialna
 • systemy alarmowe
 • bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji
 • sieci inteligentne
 • audyting energetyczny

Uczymy dla praktyki i przemysłu:

 • laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt
 • praktyki i staże w zakładach przemysłowych
 • bliska współpraca z pracodawcami
 • projekty grupowe i zespołowe
 • prace dyplomowe zlecane przez firmy

Oferujemy wszechstronny rozwój:

 • rozwijanie pasji w studenckich kołach naukowych
 • współdecydowanie o uczelni w ramach Samorządu Studentów
 • współpraca z organizacjami branżowymi
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • studium Doktoranckie dla najlepszych

Wspieramy naszych studentów:

 • stypendia socjalne, specjalne i dla najlepszych studentów
 • konkursy i nagrody fundowane przez przemysł
 • darmowe licencje na oprogramowanie
 • dobrze wyposażone laboratoria i nowoczesne sale wykładowe
 • życzliwa społeczność akademicka i dobra atmosfera studiowania