Dlaczego MY? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dlaczego MY?

Eti1

1. Studia  na Wydziale ETI to  synonim doskonałego wykształcenia, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. Przyczynia się do tego starannie opracowany program studiów.

2. Nadążamy za ekspresowo rozwijającymi się technologiami. Każdego roku uaktualniamy i uatrakcyjniamy ofertę dydaktyczną, a zmiany wprowadzamy w porozumieniu ze studentami.

3. Przekazujemy wiedzę ułatwiającą natychmiastowe odnalezienie się na rynku pracy.

4. Nasi absolwenci-inżynierowie nie mają kłopotu z szukaniem pracy — to praca szuka ich! Żeby zatrzymać ich w sali wykładowej, uczelnia musi naprawdę dbać o atrakcyjność zajęć!

5. W naszej ofercie są także kierunki międzywydziałowe (Inżynieria Biomedyczna oraz Inżynieria Danych), oraz międzyuczelniane ( Technologie Kosmiczne i Satelitarne - studia II stopnia).

6. Gwarantujemy aktualność wiedzy i umiejętności oraz nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną.