Dlaczego MY? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dlaczego MY?

Chemia

Oto 10 powodów, dla których warto wybrać Wydział Chemiczny na Politechnice Gdańskiej.

1. Stale wzbogacamy naszą ofertę dydaktyczną wsłuchując się w młodzieńcze zainteresowania oraz nieustannie poszerzamy zakres prowadzonych badań naukowych, włączając się aktywnie w życie naszej społeczności pomorskiej.

2. Współpracę z przemysłem traktujemy priorytetowo, dlatego pewne umiejętności i kompetencje nabywane podczas studiów na Wydziale Chemicznym pozwalają naszym absolwentom coraz lepiej radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami na rynku pracy. 

3. Badania naukowe prowadzimy na wysokim poziomie krajowym i międzynarodowym. Nasza jednostka naukowa została doceniona otrzymując kategorię A+ podczas ostatniej parametryzacji.

4. Nie zapominamy o badaniach aplikacyjnych we współpracy z otoczeniem gospodarczym.

5. Dbamy o ciągły rozwój kadry naukowej zatrudniając młodych, zdolnych i chętnych do pracy naukowej, rozwijania współpracy z innymi uczelniami w kraju i za granicą. Szukamy chętnych do budowania wiedzy, kompetencji, innowacyjności. 

6. Nasi pracownicy wyjeżdżają na staże do najlepszych ośrodków naukowych na świecie doskonaląc swój warsztat, promując i upowszechniając jednostkę macierzystą.

7. Mamy świetne zaplecze laboratoryjne z unikatową aparaturą badawczą.

8. W celu rozwijania wymiany studenckiej stworzone zostały programy umów podwójnego dyplomowania (ang. double degree programs) umożliwiające uzyskanie dyplomów ukończenia studiów dwóch uczelni. 

9. Współpracujemy z wieloma zagranicznymi uczelniami, przede wszystkim z Europy i Azji. Poprzez wspólne aplikowanie o granty badawcze, wymianę studentów i kadry akademickiej możliwe jest ciągłe podnoszenie jakości prowadzonych badań i kształcenia na wydziale.

10. Stoi za nami doświadczenie i otwartość na innowacje i rozwój.