Eti1

Na WZiE działa 12 Kół Naukowych, dzięki którym studenci mogą aktywnie pogłębiać i poszerzać wiedzę oraz umiejętności.

Sprawdź ofertę naszych kół naukowych