Studia stacjonarne.

Na kierunku ekonomia oferujemy trzy specjalizacje: ekonomia społeczna, ekonomia międzynarodowa i ekonomia menedżerska.

Studiując ekonomię w Gdańsku zdobędziesz wiedzę z zakresu gospodarki, finansów, rachunkowości, podatków oraz prawa, a także o procesach ekonomicznych zachodzących w gospodarce, roli podmiotów rynkowych oraz występujących między nimi powiązaniach.

Studia przygotowują do samodzielnego rozpoznawania i wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne narzędzia i metody analityczne.

Wspólnie z wami przyglądamy się stosunkom międzynarodowym, lokalnym uwarunkowaniom, ludzkim skłonnościom i wszystkiemu, co wpływa na ciągły brak harmonii między ludzkimi potrzebami, a ograniczonymi zasobami. To fascynująca analiza danych liczbowych, które znajdują odzwierciedlenie bezpośrednio w naszym codziennym życiu.

Argumenty za:

  • Możliwość odbycia praktyk w najważniejszych instytucjach sektora publicznego, NGO i stowarzyszeń. Uruchamiamy programy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Miasta Gdyni, Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, Urzędem Morskim w Gdyni, Urzędem Miasta Rumi, Pomorskim Urzędem Wojewódzki w Gdańsku, Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Statystycznym.
  • Wydział jest częścią renomowanej uczelni technicznej - Politechniki Gdańskiej prężnie rozwijającej najnowocześniejsze centra badawcze w ramach rządowego programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.
  • Możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach programu Erasmus+ oraz w ramach wymiany MOST.                                                            

Perspektywy zatrudnienia:

  • Ekonomista
  • Ekonometryk
  • Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych
  • Specjalista do spraw factoringu
  • Specjalista polityki społecznej

Więcej informacji