Studia stacjonarne.

Na absolwentów Zarządzania w języku angielskim czekają bardzo dobre perspektywy w rozwijających się branżach takich jak IT, bankowość i finanse.

Przygotowujemy naszych studentów do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach i instytucjach administracyjnych czy finansowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kończący ten kierunek posiadają wszechstronną wiedzę z ekonomii, finansów, zarządzania, prawa oraz marketingu.

Nasi studenci pracują projektowo w międzynarodowych grupach studentów. Duży nacisk kładziemy na bliską współpracę z biznesem i rynkiem pracy. Ten kierunek jest idealny dla osób, które cechują się zarówno umysłami humanistycznymi jak i ścisłymi chcący wszystkie swoje atuty wykorzystać w pracy zawodowej.

Studia stacjonarne z zarządzania w języku angielskim są kierunkiem płatnym (w roku akademickim 2022/2023 wysokość opłaty wynosi 1000 zł za semestr).

Argumenty za:

 • Studia w wielokulturowym środowisku i zajęcia prowadzone przez międzynarodową kadrę.
 • Możliwości wyboru intensywnego kursu języka chińskiego
 • Zajęcia przybliżające chińską kulturę.
 • Prowadzimy dodatkowe certyfikowane szkolenia dla naszych studentów np. z takich zagadnień jak: Analiza danych biznesowych z Power BI, Trening umiejętności menedżerskich, Analityk finansowy, Symulacje biznesowe, PRINCE w ramach projektu w ramach trwałości projekt K2.
 • Wydział jest częścią renomowanej uczelni technicznej - Politechniki Gdańskiej prężnie rozwijającej najnowocześniejsze centra badawcze w ramach rządowego programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.
 • Możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach programu Erasmus+ oraz w ramach wymiany MOST.

Kierunek Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG został najwyżej ocenionym kierunkiem prowadzonym w północnej Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy

Perspektywy zatrudnienia:

 • Kierownik projektu
 • Team leader
 • Product manager
 • Marketing manager
 • Kierownik sprzedaży/ Sales manager
 • Business development manager
 • Kierownik działu/ oddziału
 • Specjalista ds. marketingu / Marketing specialist
 • Social media manager
 • Koordynator
 • Partner HR
 • Dyrektor
 • CEO
 • Właściciel firmy/ founder  

Więcej informacji