Analityka gospodarcza tryb online75 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Analityka gospodarcza tryb online75

Analityka gospodarcza - licencjackie studia niestacjonarne w trybie online75

Na tym kierunku:

 • zdobędziecie wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania;
 • poznacie systemy informatyczne, które pozwolą zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji;
 • rozwiniecie umiejętność dokonywania analiz efektywności i współzależności zjawisk ekonomicznych;
 • nabędziecie okazję skorzystania z dodatkowych szkoleń — język angielski biznesowy, warsztaty menedżerskie, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI;
 • uzyskacie możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. USA, Chiny, kraje europejskie);
 • podczas studiów będziecie mieć okazję pracować w rozwijających projektach.

Co to znaczy tryb online75?

Mieszkasz daleko, pracujesz zawodowo lub masz inne obowiązki, które utrudniają Tobie dojazd na uczelnie? Mamy na to rozwiązanie. Jeżeli posiadasz dostęp do komputera wyposażony w mikrofon i kamerę, podłączony do szybkiego Internetu i pragniesz uczyć się w elastycznej formule, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do nauki online, to te studia są doskonałym wyborem.

Studia on-ine75* oznaczają, że zajęcia prowadzimy w większości w trybie zdalnym. Ze względu na wymogi formalne pierwszy i ostatni zjazd, egzaminy oraz zaliczenia końcowe odbędą się na terenie naszej Uczelni. To znaczy, że zaledwie podczas 3 weekendów w semestrze trzeba przyjechać do Gdańska, pozostałe zjazdy odbywają się zdalnie. 

Program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem uczelnianej platformy e-learningowej eNauczanie oraz w formie spotkań online. Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 16.00, a także w soboty i niedziele w ciągu dnia.

Ważne: studia on-line nie oznaczają zdobycia mniejszej ilości wiedzy i umiejętności. Absolwent studiów w tym trybie otrzymuje taki sam dyplom wydany przez renomowaną Politechnikę Gdańską jak studenci, którzy wybrali tradycyjną formę nauki.

* tzn. maksymalnie 75% punktów ECTS studenci zdobywają podczas zajęć prowadzonych na odległość.

Co jeszcze zyskujesz studiując analitykę gospodarczą w Gdańsku?

 • Znajomość systemów informatycznych, która pozwoli Ci w ciekawy sposób zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji;
 • umiejętność dokonywania analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych;
 • wiele dodatkowych szkoleń do wyboru — język angielski biznesowy, warsztaty menadżerskie, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI (dodatkowe szkolenia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE);
 • studia z analityki gospodarczej dają Ci możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. USA, Chiny, kraje europejskie);
 • bogaty pakiet kontaktów na rynku pracy - po studiach z analityki gospodarczej nadal podtrzymujemy i rozwijamy kontakty z naszymi absolwentami;
 • podczas studiów masz okazję pracować w ciekawych projektach zespołowych.
 • Programy wymiany:

 • Możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany MOST na innych polskich uczelniach oraz w ramach programu Erasmus+ na zagranicznych uczelniach partnerskich w takich krajach jak: Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Litwa, Turcja, Włochy. Pełna lista partnerskich uczelni znajduje się tutaj.

Analityka gospodarcza w Gdańsku - perspektywy zatrudnienia


Po kierunku analityka gospodarcza możesz liczyć na zatrudnienie jako:

 • Analityk danych / Data Analyst
 • Data Scientist
 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk BI / developer
 • Analityk biznesowy
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca podatkowy
 • Analityk kredytowy
 • Analityk finansowy
 • Analityk rynku
 • Analityk ryzyka kredytowego
 • Makler giełdowy
 • Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
 • Absolwenci analityki gospodarczej uzyskują po studiach najwyższe wynagrodzenia ze wszystkich absolwentów WZiE (wg. Elektronicznych Losów Absolwentów, 2020).

Więcej szczegółów