Analityka gospodarcza | Politechnika Gdańska

Treść strony

Analityka gospodarcza

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku analityka gospodarcza oferujemy dwie specjalizacje: analityk rynku i analityk finansowy. Na zajęciach nauczycie się jak pozyskiwać i wykorzystywać informacje. Znajomość systemów informatycznych pozwoli wam zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji. Dokonacie analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych, a dzięki pracy w zespołach projektowych przekonacie się czym jest synergia w pracy grupowej przynosi wyjątkowe efekty. Na tym kierunku:

  • zdobędziecie wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania;
  • poznacie systemy informatyczne, które pozwolą zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji;
  • rozwijamy umiejętność dokonywania analiz efektywności i współzależności zjawisk ekonomicznych;
  • macie szansę skorzystania z dodatkowych szkoleń — język angielski biznesowy, warsztaty menedżerskie, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI;
  • uzyskacie możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. USA, Chiny, kraje europejskie);
  • podczas studiów macie okazję pracować w rozwijających projektach.

Argumenty za:

  • Kierunek analityka gospodarcza, otwiera szansę na zdobycie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy.
  • Wydział jest częścią renomowanej uczelni technicznej - Politechniki Gdańskiej prężnie rozwijającej najnowocześniejsze centra badawcze, w ramach rządowego programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.
  • Możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach programu Erasmus+ oraz w ramach wymiany MOST.

Perspektywy zatrudnienia 

  • Analityk danych / Data Analyst
  • Data Scientist
  • Analityk inwestycyjny
  • Analityk BI / developer
  • Analityk biznesowy
  • Doradca inwestycyjny
  • Doradca podatkowy
  • Analityk kredytowy
  • Analityk finansowy
  • Analityk rynku
  • Analityk ryzyka kredytowego
  • Makler giełdowy
  • Analityk trendów rynkowych (cool hunter)

Więcej szczegółów