Analityka gospodarcza | Politechnika Gdańska

Treść strony

Analityka gospodarcza

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku analityka gospodarcza oferujemy dwie specjalizacje: analityk rynku i analityk finansowy. Na zajęciach nauczycie się jak pozyskiwać i wykorzystywać informacje. Znajomość systemów informatycznych pozwoli wam zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji. Dokonacie analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych, a dzięki pracy w zespołach projektowych przekonacie się czym jest synergia w pracy grupowej przynosi wyjątkowe efekty. Na tym kierunku:

 • zdobędziecie wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania;
 • poznacie systemy informatyczne, które pozwolą zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji;
 • rozwijamy umiejętność dokonywania analiz efektywności i współzależności zjawisk ekonomicznych;
 • macie szansę skorzystania z dodatkowych szkoleń — język angielski biznesowy, warsztaty menedżerskie, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI;
 • uzyskacie możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. USA, Chiny, kraje europejskie);
 • podczas studiów macie okazję pracować w rozwijających projektach.

Argumenty za:

 • Kierunek analityka gospodarcza, otwiera szansę na zdobycie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy.
 • Wydział jest częścią renomowanej uczelni technicznej - Politechniki Gdańskiej prężnie rozwijającej najnowocześniejsze centra badawcze, w ramach rządowego programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.
 • Możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach programu Erasmus+ oraz w ramach wymiany MOST.

Perspektywy zatrudnienia 

 • Analityk danych / Data Analyst
 • Data Scientist
 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk BI / developer
 • Analityk biznesowy
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca podatkowy
 • Analityk kredytowy
 • Analityk finansowy
 • Analityk rynku
 • Analityk ryzyka kredytowego
 • Makler giełdowy
 • Analityk trendów rynkowych (cool hunter)

Więcej szczegółów