Zarządzanie inżynierskie tryb online75 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zarządzanie inżynierskie tryb online75

Zarządzanie inżynierskie - inżynierskie studia niestacjonarne w trybie online75

Unikalną cechą kierunku Zarządzanie inżynierskie jest połączenie wiedzy inżynierskiej i menadżerskiej z umiejętnościami rozwiązywania praktycznych problemów.

To zestawienie gwarantuje biegłość zarówno w zakresie nauk społecznych, jak i ścisłych w tym technicznych. Po ukończeniu tych studiów otrzymasz ceniony na rynku pracy tytuł inżyniera. W ramach zajęć, zdobędziesz wiedzę z zakresu technologii IT, ekonomii, prawa, zarządzania oraz nauk społecznych, a także poznasz zasady projektowania systemów produkcyjnych i softwarowych oraz planowania procesu produkcji. Nauczysz się również dostrzegać nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji i wprowadzać odpowiednie zmiany.

Zarządzanie inżynierskie to unikatowy kierunek, który w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.


Zarządzanie inżynierskie w Gdańsku - dodatkowe informacje

 

Profile: Zarządzanie procesami organizacji, Zarządzanie technologiami informatycznym

Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 7 semestrów (stacjonarne), 8 semestrów (niestacjonarne)

Tytuł możliwy do uzyskania: inżynier

Co to znaczy tryb online75?

Mieszkasz daleko, pracujesz zawodowo lub masz inne obowiązki, które utrudniają Tobie dojazd na uczelnie? Mamy na to rozwiązanie. Jeżeli posiadasz dostęp do komputera wyposażony w mikrofon i kamerę, podłączony do szybkiego Internetu i pragniesz uczyć się w elastycznej formule, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do nauki online, to te studia są doskonałym wyborem.

Studia on-ine75* oznaczają, że zajęcia prowadzimy w większości w trybie zdalnym. Ze względu na wymogi formalne pierwszy i ostatni zjazd, egzaminy oraz zaliczenia końcowe odbędą się na terenie naszej Uczelni. To znaczy, że zaledwie podczas 3 weekendów w semestrze trzeba przyjechać do Gdańska, pozostałe zjazdy odbywają się zdalnie. 

Program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem uczelnianej platformy e-learningowej eNauczanie oraz w formie spotkań online. Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 16.00, a także w soboty i niedziele w ciągu dnia.

Ważne: studia on-line nie oznaczają zdobycia mniejszej ilości wiedzy i umiejętności. Absolwent studiów w tym trybie otrzymuje taki sam dyplom wydany przez renomowaną Politechnikę Gdańską jak studenci, którzy wybrali tradycyjną formę nauki.

* tzn. maksymalnie 75% punktów ECTS studenci zdobywają podczas zajęć prowadzonych na odległość.

Studia z zarządzania inżynierskiego w Gdańsku - co zyskujesz?

 • Kierunek studiów otwierający drogę do zdobycia atrakcyjnej pracy w rozwijających się branżach, w tym w branży IT.
 • Innowacyjny program kształcenia, który dobrze odpowiada na potrzeby rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • Wydział jest częścią renomowanej uczelni technicznej Politechniki Gdańskiej prężnie rozwijającej nowoczesne centra badawcze w ramach rządowego programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Programy wymiany:

 • Możliwość studiowania w innych polskich uczelniach w ramach wymiany MOST oraz za granicą w ramach programu Erasmus+ między innymi w takich krajach jak: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Norwegia, Macedonia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Włochy. Pełna lista partnerskich uczelni znajduje się tutaj.

Zarządzanie inżynierskie - perspektywy zatrudnienia

Jako absolwent kierunku zarządzanie inżynierskie masz możliwość zatrudnienia w wielu branżach jako menadżer, prowadząc własną działalność gospodarczą, w bankach i przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych czy też w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

Nasi absolwenci pracują jako:

 • IT product manager
 • Product owner
 • IT team leader
 • IT project manager
 • Kierownik produkcji
 • Inżynier ds. zapewnienia jakości
 • Specjalista ds. organizacji i rozwoju przemysłu
 • Specjalista ds. produkcji
 • Specjalista ds. rozwoju przemysłu
 • Analityk systemów teleinformatycznych

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 kierunek ten znalazł się na II miejscu pod względem liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce w całej Polsce.


Zarządzanie inżynierskie - zdobyte umiejętności


Jako absolwent studiów z zarządzania inżynierskiego w Gdańsku uzyskujesz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, a także wiedzę dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji. Wszystko to zostaje uzupełnione wiedzą z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych związaną z funkcjonowaniem systemów produkcyjnych oraz zastosowaniami technik informatycznych.

Więcej Szczegółów