Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki powołany na stanowisko Prezesa URE | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2019-07-27

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki powołany na stanowisko Prezesa URE

Na zdjęciu znajduje się dwóch mężczyzn: absolwent Politechniki Gdańskiej dr inż. Rafał Gawin oraz minister energii Krzysztof Tchórzewski. Obaj mężczyźni stoją się koło siebie, ubrani są w ciemne garnitury i jasne koszule. Tło zdjęcia jest niebieskie po jednym boku znajduje się flaga Unii Europejskiej, po drugim boku znajduje się flaga Polski.

W dniu 24 lipca 2019 r. dr inż. Rafał Gawin, absolwent Politechniki Gdańskiej i były doktorant Wydziału Elektrotechniki i Automatyki objął stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nominację w imieniu premiera wręczył minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Rafał Gawin jest wieloletnim pracownikiem Urzędu Regulacji Energetyki, gdzie rozpoczął pracę w 2004 roku, krótko po ukończeniu studiów doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Przed objęciem funkcji prezesa URE zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich.

Nowy prezes Urzędu Regulacji Energetyki został powołany w drodze konkursu na pięcioletnią kadencję. Jest szóstym prezesem URE w historii tego centralnego urzędu, będącego organem administracji rządowej utworzonym – na mocy ustawy Prawo energetyczne – do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Dr inż. Rafał Gawin ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, dyplomując się w Katedrze Elektroenergetyki w 1999 roku. Kształcenie kontynuował jako doktorant na macierzystym Wydziale, na którym w 2004 roku obronił rozprawę doktorską Analiza wpływu komfortu odbiorców na wybór systemów zaopatrzenia w energię. Promotorem rozprawy był prof. Waldemar Kamrat.

 

55 wyświetleń