Diamentowy Grant na badania nad fosforenem | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2019-10-09

Diamentowy Grant na badania nad fosforenem

Na zdjęciu znajduje się Krzysztof Pyrchla. Mężczyzna o jasnych włosach ubrany w niebieski sweter i koszulę w kratkę stoi na tle różnych aparatur.

Krzysztof Pyrchla, absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, doktorant Szkoły Doktorskiej został laureatem VIII edycji konkursu Diamentowy Grant i otrzyma 220 tys. zł na realizację swojego pierwszego samodzielnego projektu badawczego pn. „Badania wpływu odkształceń na optoelektroniczne parametry nanostruktur fosforenu z użyciem metod mechaniki kwantowej”. Celem badań jest zaprojektowanie struktur sensorycznych, które posłużą do budowy urządzeń badawczych i pomiarowych wykorzystujących zjawiska występujące w nanoskali i umożliwiających m.in. pomiary przyspieszenia ziemskiego czy masy nanoobiektów.

– Pomiary wielkości nieelektrycznych stają się coraz ważniejszą grupą pomiarów we współczesnej metrologii i coraz częściej wykonuje się je za pomocą metod optycznych – mówi Krzysztof Pyrchla. – Szczególnie istotny problem badawczy stanowi grupa pomiarów mechanicznych dających się w wielu przypadkach sprowadzić do pomiaru odkształcenia. W praktyce jest to bardzo ważna dziedzina pomiarów i to właśnie badaniom z jej zakresu został poświęcony projekt, który realizuję. Niezwykłe i rzadko spotykane właściwości pod wpływem odkształceń wykazują kryształy dwuwymiarowe. Nowym oraz interesującym materiałem należącym do tej grupy jest półprzewodnik – fosforen. Nanostruktury dwuwymiarowe fosforenu zmieniają swoje właściwości optoelektroniczne pod wpływem odkształceń wywołanych naprężeniami struktury. Celem projektu jest zaprojektowanie struktury sensorycznej wykorzystującej monowarstwowy fosforen o wysokiej czułości na odkształcenia.

Jak tłumaczy młody naukowiec, badania będą prowadzone w oparciu o metody mechaniki kwantowej. Ze względu na niestabilność chemiczną fosforenu oraz wysokie koszty jego syntezy, efekty projektu będą wdrażane eksperymentalnie w końcowych etapach realizacji, we współpracy z grupami eksperymentalnymi w USA oraz Chinach.

– Opracowane struktury sensoryczne posłużą do budowy urządzeń, wykorzystujących zjawiska występujące w nanoskali, które będą stanowiły coraz ważniejszą grupę sensorów badawczych i pomiarowych umożliwiających m.in. pomiary przyspieszenia ziemskiego czy masy nanoobiektów – tłumaczy laureat Diamentowego Grantu.

Opiekunem naukowym projektu Krzysztofa Pyrchli jest dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. uczelni.

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w konkursie w ramach programu Diamentowy Grant, zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów (wnioskodawców było 243). Otrzymają oni do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie. Na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, minister nauki i szkolnictwa wyższego, w ramach programu Diamentowy Grant, przeznaczył  w sumie 17 mln zł.

66 wyświetleń