Nagroda za najlepszą prezentację | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-12-18

Nagroda za najlepszą prezentację

dyplom MEHDI SHARIF SHOURJEH

Podczas Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce (ICGreenDeal2020), która odbyła się w dniach 14-16 grudnia 2020 r. doktorant MEHDI SHARIF SHOURJEH (opiekun naukowy dr hab. inż. Jakub Drewnowski, prof. uczelni) wraz z zespołem Katedry Inżynierii Sanitarnej, WILIŚ, PG, której kierownikiem jest prof. Jacek Mąkinia, otrzymał nagrodę za najlepszy wygłoszony referat pt. „The green deal implementation and sustainable development strategies in WWTPs". Celem Konferencji było poruszenie tematów związanych m.in. ze zmianami klimatycznymi oraz metodami ich zapobiegania, opierającymi się głównie o innowacyjne rozwiązania (technologiczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne), które są już obecnie i/lub mogą w przyszłości być wdrożone w ramach tzw. Zielonego Ładu i Zrównoważonego Rozwoju, obejmujące różne obszary gospodarki, w tym także nowoczesne systemy branży wodno-ściekowej, przedstawione w wyróżnionej pracy. Konferencja pomimo, że miała jedynie charakter wirtualny (tzn. „online” poprzez łącza internetowe) z powodu panującej pandemii COVID-19, to i tak odniosła oczekiwany przez organizatorów sukces, gromadząc licznych naukowców i ekspertów z kraju i zagranicy! Więcej informacji dot. Konferencji ICGreenDeal2020 można znaleźć na stronie internetowej: https://greendeal2020.pl/pl/home-aktualnosci/

Serdecznie gratulujemy!!!

Konferencja ICGreenDeal2020 została zorganizowana przez Pracownie Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Krakowie oraz była m.in. współfinansowana przez NAWA w ramach projektu „Monitorowanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym” (MonGOS) Link: https://mon-gos.eu/. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju objęło konferencję Patronatem Honorowym.

59 wyświetleń