Dyplom roku przyznany absolwentowi wydziału FTiMS | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-03-11

Dyplom roku przyznany absolwentowi wydziału FTiMS

Na zdjęciu znajduje się laureat mgr inż. Patryk Blaszczak w towarzystwie prof. dr hab. Józefa Sienkiewicza oraz pani promotor dr hab. inż. Beaty Bochentyn. Wszyscy stoją koło siebie na tle zielonej ściany oraz granatowego banneru z Politechniką Gdańską. Wszyscy ubrani są na ciemno.

mgr inż. Patryk Błaszczak, absolwent Wydziału Fizyki Technicznej  i Matematyki Stosowanej na kierunku Nanotechnologia realizował pracę magisterską pod okiem pani dr hab. inż. Beaty Bochentyn, profesor uczelni z Katedry Fizyki Ciała Stałego realizując projekt grantowy z NCN.

Praca dyplomowa pod tytułem: „Synteza oraz wykorzystanie tytanianu strontu domieszkowanego lantanem, cerem i niklem z metalicznymi wydzieleniami nanoczątek Ni jako dodatkowej warstwy anodowej w ogniwach paliwowych typu DIR-SOFC zasilanych biogazem. Właściwości zapobiegające osadzaniu się węgla i zatruwaniu siarką” uzyskała na Politechnice Gdańskiej tytuł Dyplomu roku 2019.

W związku z odwołaniem Uroczystego Senatu w marcu 2020 r. ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju nie został wręczony dyplom i statuetka "DYPLOM ROKU 2019".  w imieniu p. prorektora ds. kształcenia i dydaktyki prof. Marka Dzidy Dziekan Wydziału FTiMS prof. dr hab. Józef Sienkiewicz w obecności pani promotor dr hab. inż. Beaty Bochentyn, profesor uczelni  przekazał wyróżnionemu absolwentowi dyplom oraz statuetkę.

97 wyświetleń