Nagroda im. Prof. Jerzego I. Skowrońskiego dla mgr inż. Zuzanny Zarach | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-05-20

Nagroda im. Prof. Jerzego I. Skowrońskiego dla mgr inż. Zuzanny Zarach

Na zdjęciu znajduje się mgr inż. Zuzanna Zarach, która otrzymała nagrodę oraz promotor dr inż. Mariusz Szkoda. Obydwoje ubrani są w białe kitle. Obydwoje mają blond włosy, kobieta o długości za ramiona.

Pani mgr inż. Zuzanna Zarach uzyskała pierwszą nagrodę za pracę magisterską pt. "Materiały elektrodowe do foto-superkondensatorów" w konkursie im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii i techniki wysokich napięć organizowanym przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Promotorem pracy był dr inż. Mariusz Szkoda.

Pani Zuzanna Zarach jest absolwentką kierunku Technologia Chemiczna. Za swoją pracę magisterką otrzymała wyróżnienie za najlepszą pracę obronioną na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2019/2020 przyznawaną przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Pani Zuzanna w trakcie trwania badań opisanych w pracy magisterskiej brała udział w projekcie LIDER "Zintegrowany prototyp foto-superkondensatora do magazynowania energii elektrycznej otrzymanej w wyniku konwersji promieniowania słonecznego" (LIDER/15/0088/L-10/18/NCBR/2019) . Wraz ze współautorami opublikowała wyniki swoich badań w czasopiśmie Materials, a obecnie jest doktorantką w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych i kontynuuje badania nad materiałami elektrodowymi wykorzystywanymi do konwersji i magazynowania energii pod opieką prof. Andrzeja Nowaka, a w szczególności skupia się na zastosowaniu ich w konstrukcji superkondensatorów.

Celem konkursu jest rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego. W 2020 roku odbyła się już XXX edycja konkursu. 

198 wyświetleń