Dr inż. Beata Zima oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-07-16

Dr inż. Beata Zima oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Na zdjęciu widoczna jest po lewej stronie dr inż. Beata Zima, blondynka ubrana w białą koszulę z ciemnym krawatem oraz niebieską marynarkę. Po prawej stronie jest dr inż. Tomasz Majchrzak, brunet w okularach, ubrany w biały kitel.

Dr inż. Beata Zima z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z Wydziału Chemicznego otrzymali nagrody naukowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe.

Corocznie, Prezydent Miasta Gdańska oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe przyznają pięć równorzędnych nagród młodym naukowcom, do 35 roku życia,  za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa:

Wydział I – Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział II – Nauk Biologicznych i Medycznych
Wydział III – Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych
Wydział IV – Nauk Technicznych
Wydział V – Nauk o Ziemi

Dr inż. Beata Zima otrzymała nagrodę w ramach Wydziału IV – Nauk Technicznych za cykl dziesięciu publikacji pod hasłem „Analiza i wykorzystanie zjawiska propagacji fal w celu identyfikacji urządzeń mechanicznych” .

Naukowczyni opracowała szereg algorytmów do wykrywania, lokalizowania oraz szacowania rozmiaru uszkodzenia w elementach konstrukcji inżynierskich. Dzięki temu można skutecznie wykryć szczególnie niebezpieczne uszkodzenia podpowierzchniowe (mogące prowadzić do powstawania uszkodzeń wtórnych, np. ognisk korozji) bez ingerencji w strukturę konstrukcji i konieczności przeprowadzenia pomiarów referencyjnych, a więc w krótszym czasie i niższym kosztem niż za pomocą dostępnych obecnie metod. Co więcej, można je stosować zarówno w systemach stałego monitoringu, jak i podczas doraźnych kontroli.

Nagrodę z Wydziału III – Nauk Matemaczyno-Fizyczno-Chemicznych otrzymał dr inż. Tomasz Majchrzak za rozprawę doktorską zatytułowaną „A comprehensive analytical approach to assessing the quality of edible oils during the frying proces using the electronic nose technique supported by real-time proton transfer reaction mass spectrometry”. Promotorem pracy był prof. Andrzej Wasik, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Tomasz Dymerski.

O szczegółach dotyczących nagród GTN i Prezydenta Miasta Gdańska można przeczytać na stronie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

130 wyświetleń