Nagroda Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją dla absolwentki WZiE | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-03

Nagroda Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją dla absolwentki WZiE

Na zdjęciu znajduje się Janina Zielke.

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją zorganizowało w ubiegłym roku akademickim, ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową.  

Organizatorzy pragnęli w ten sposób zachęcić studentów, do podejmowania ambitnych i twórczych tematów w swoich pracach. Ponadto konkurs miał na celu wypromowanie wiedzy dotyczącej praktyki przemysłowej, realizacji procesów oraz nowych rozwiązań technicznych.

Z ogromną radością informujemy, że główną nagrodę w Oddziale Gdańskim otrzymała Janina Zielke, która jest absolwentką studiów I stopnia na Kierunku Zarządzanie inżynierskie o profilu inżynieria systemów produkcji na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

O czym była Pani praca, co było inspiracją do jej napisania i wystartowania w konkursie?

Moja praca inżynierska, miała na celu stworzenie koncepcji procesu produkcyjnego produktu regionalnego. W wyborze tematu kluczowe znaczenie miała mieć pasja, dzięki której pisanie byłoby przyjemnością i możliwością rozwoju. Pamiętam, że z początku wydało mi się, to mało możliwe do pogodzenia. A jednak tak się stało. Zaczęłam poszukiwać produktu z dobrze znanej mi branży pszczelarskiej, którego produkcja byłaby możliwa do zrealizowania w małej pasiece prowadzącej działalność amatorską i non profit.

Duże ograniczenie stanowił budżet. Podmiot dysponował niewielkimi środkami finansowymi, które należało maksymalnie wykorzystać, by zaistnienie w gospodarce rynkowej, mogło przynieść sukces i rozwój. Nie był to jednak łatwy proces. Wiązał się z nim szereg podprocesów, które odkryłam podczas zgłębiania się w różne dziedziny nauk o zarządzaniu. Można powiedzieć, że w praktyce zobaczyłam jak bardzo wiedza zdobyta w trakcie studiów, przekłada się na realne tworzenie nowego produktu.

Po przeprowadzonych badaniach powstała koncepcja zestawu kociewskich ziołomiodów. Zakładała ona dwa warianty opakowań finalnych - pierwszy w kształcie tradycyjnego ula wykonanego ze sklejki, drugi przypominający ul kociewski stworzony z wikliny papierowej.

Ostatecznie powstał prototyp pierwszego wariantu. Następnie zaprojektowano proces produkcyjny oraz sposób komercjalizacji. Do konkursu moją pracę zgłosił Promotor dr inż. Grzegorz Zieliński.

Czy nagroda zostanie przeznaczona na jakiś cel lub marzenie? Jaka jest dalsza droga Pani edukacji?

Zdecydowałam spożytkować ją na rozwój moich pasji. Proces edukacji trwa przez całe życie, uczymy się bowiem także poprzez różne doświadczenia. Wybrałam formę studiowania niestacjonarnego, by móc pogodzić życie zawodowe i osobiste z edukacją.

Nadal będę starała się łączyć te różne płaszczyzny życia. Moje doświadczenie pokazuje, że zawsze trzeba wykorzystywać szanse i możliwości. Wiedza jaką zdobywamy, powinna przynieść dobro nie tylko nam, ale wpływać pozytywnie na otoczenie, w którym funkcjonujemy.

Co by Pani poleciła innym, którzy chcą startować w podobnych konkursach?

Myślę, że wiele zależy od cech indywidualnych osoby startującej w konkursie. Dla jednych konkurs będzie motorem napędowym do cięższej pracy, bądź poszukiwaniem szansy w dalszym rozwoju zawodowym. Dla innych niespodziewaną nagrodą -  tak było w moim przypadku. Droga do napisania pracy była kręta. W zasadzie można powiedzieć, że miałam trzy powroty. Dużo zawdzięczam promotorowi Panu dr inż. Grzegorzowi Zielińskiemu. Jego wiara w sukces i wsparcie, to jeden z najważniejszych czynników sukcesu tej pracy inżynierskiej. Z perspektywy czasu mogę podziękować za to, że był wymagający i nie pozwolił mi iść na skróty.  Cieszę się, że praca obejmowała dłuższy okres życia, gdyż pozwoliło mi to na praktyczne wykorzystanie zdobytej na wiedzy.  Myślę, że to mogło ją wyróżnić na tle innych prac biorących udział w konkursie. Proces jej tworzenia świetnie oddają słowa Augustyna z Hippony „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”. Chciałabym także przekazać słowa uznania dla pracowników naukowych Uczelni. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu student otrzymuje nie tylko wiedzę, ale i przepustkę do nowych perspektyw, których sam mógłby nie odkryć.

Serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
86 wyświetleń